DEBAT:

Der var engang hvor alle gerne ville bo i Banehegnet

Jovan Kosovic, Banehegnet 43, st. tv.

Der var engang, hvor alle gerne ville bo i Banehegnet.

Det var en dejlig tid.

Det var det på mange måder, gode lejligheder, rimelig husleje, ingen støj og larm, tæt på indkøb og togtransport, godt for børn at vokse op i. Mine børn har også vokset op i Banehegnet. Sammen med andre børn, Heidi, brødrene Morten og Lars, købmand Hansens datter Jeg kan ikke huske hendes navn, og andre børn, som jeg heller ikke kan huske navnene på. Det gør ikke noget. De var nogle gode børn. De er flyttet fra Banehegnet, men de kommer stadig på besøg. De besøger forældrene. Og de har sine egne børn med. Dejligt at se.

Mange, de fleste af de første indflyttere blev boende. Hvor skulle de ellers flytte hen? Der var ikke noget anden sted, der kunne måles med Banehegnet.

Det var en dejlig tid.

Dem som stadig bor her, føler sig hjemme, i trygge rammer og godt passet af Dorthe og Kim. Begge to venlige og altid i godt humør, altid parat til at høre på vores ønsker og små beklagelser over vind og vejr.

Der er kommet mange nye beboere til Banehegnet. De er velkomne, hjertelig velkomne, men de skal passe på vores Banehegnet, ligesom vi andre har gjort igennem årene.

Banehegnet ældres med tiden. Det er der ikke noget at sige til, det gør vi andre også. Mange af os, de fleste, er pensionister, ældre mennesker, der skal til lægen og fortage nødvendigt eftersyn og forhåbentlig modtage god, helbredende behandling.

Banehegnet har også brug for eftersyn og god behandling, fornyelse af forældede faciliteter, nødvendig renovering og sporadisk reparation.

Den har skam fået nyt tag, nye vinduer og køkkener i den tid jeg har boet i Banehegnet. Det var tiltrængt. Det er godt at det blev gjort.

Nu er tiden kommet til, at Banehegnet skal udskifte badeværelser, og de gamle vand og kloakrøre der ikke kan holde tæt længere. Hmm, lige som os andre gamle.

Det gør ikke noget, at der er lidt trangt på parkeringspladsen, og man er sur på håndværkerne for den langsommelighed i processen. Men de bliver færdige, vi giver dem tid, det skal vi. De er her for vores Banehegnet skyld, de passer og plejer vores Banehegnet lige som Dorthe og Kim passer på os. Det bliver godt når de er færdige. Udendørs bade og toiletskurvogne, håndværkerkontor, og lagerafskærmning fylder meget på parkeringspladsen. Sådan er det! Det gør ikke noget, vi har stadige ledig parkerings pladser til vores behov, selvom vi ind i mellem skal gå lidt længere til og fra vores bolig og bilen, end vi er vant til. Det har vi også gjort, når der er fest i bebor lokalet eller når andre beboer, har deres gæster på besøg.

Der er stadig fester i bebor lokalet, og der kommer stadig gæster til os, heldigvis for det, og der mangler ikke parkeringspladser på trods af dette.

Og så sker det!

I slutningen af januar i år, VA-afdelingsbestyrelse indkalder til ekstraordinært beboermøde, der afholdes den14 februar, med dagsorden, blandt andet:

INDFØRELSE AF PARKERINGSKONTROL på Banehegnets parkering.

SCANPARK-s repræsentant vil svare på spørgsmål fra salen.

 Jeg er målløs!

Det er løgn?!

Vores, Banehegnets parkering?!

Kan det være rigtigt?!

 

Hvad er det sket med den Banehegnet, som jeg kender, som vi alle sammen kender?

Hvorfor?

Hvem har brug for det?

Hvem har gavn af det?

 

Ha, ha, ha, ha!

 

Nej det går ikke igennem. Rolig nu, du gamle, et så idiotisk forslag går ikke igennem, det er jeg sikker på. Og alligevel, måske skulle jeg deltage på det møde? Måske….. Nej, jeg tror ikke på at det bliver vedtaget!

Det ville blive den første gang at du deltag i beboermøde efter så mange år i dit Banehegnet, med alle de gode ting, der blev vedtaget igennem årene, uden dig.

Og dog, ……..?

 

Jeg deltog ikke i mødet!

 

Jeg ærgrer mig, gul og grøn!

Din store klovn!

Det var da satans!!!....

 

Hvordan kunne det dog ske? Med 55 stemmer for, og 54 stemmer imod. Ud af 110 udleverede stemmesedler. Den sidste stemmeseddel er ikke nævnt i referatet.

Hvorfor?!

 

Jeg skulle have været der!

 

I referatet fra mødet står der, at det er muligt at opponere imod beslutning og indkalde til et nyt møde og fortage en ny afstemning om sagen.

Hvis udfaldet er imod indførelsen af parkeringskontrol, vil det være muligt at opsige aftalen med kort varsel.

 

Jeg må gøre noget!

PROTEST!

 

Jeg skriver protestbrev til afdelingsbestyrelse og hænger den på alle indgangsdøre i bebyggelsen.

Jeg anfægter afstemnings resultatet og vil gerne have indkaldt til et nyt beboermøde og fortage en ny afstemning i sagen.

Dette afvises med påstand om, at afstemning er gyldig, selvom den sidste stemmeseddel ikke optræder i resultatet af afstemning, og heller ikke i efterfølgende udarbejdet referatet fra møde.

 

Hvor bliver den sidste stemmeseddel af?

55/54…. Det er tæt.

Det kan ikke være tættere.

En seddel?! Hvor bliver den af?

Hvis nu, den sidste seddel var imod indførelsen af kontrol, så ville det have været dødt løb.

Så vil forslag været forkastet og kontrol ikke indført.

Er der nogle, som har i farten snuppet den sidste NEJ seddel i lommen?!

 

Hvem har inviteret SCANPARK til mødet?

Der må forlægge en skriftlig aftale parterne imellem.

Hvordan er fordeling af de inkasseredes midler, parterne imellem?

Det bliver interessant at se.

Hvis jeg får lov til dette?

 

Jeg kan ikke blive fri for tanken om, at der er en økonomisk interesse i at indføre parkeringskontrol på Banehegnets parkering.

 

Vores parkering plads?!

 

I henhold til lovgivning kan man ikke sige, ”Undskyld, jeg gør det ikke igen”. Nej du, den går ikke!

Slip ved kasse 1, tak.

Kr. 750.- for det?

Jep, du, Kr. 750.- for det. Det står da på skiltet, ikke!

Ja, men, ud af min pension?!

Jep, du, ud af din pension, hvad ellers? Der er ikke nogen kære mor her! Det siger loven, basta!

Og, hvad så med min datter, som kommer på besøg med barnebarnet?

Hun kan da ikke blive fritaget for loven, vel! Hun skal også lære det! Ikke!

Puh ha, den er vel nok stram den der. Der røg nok en tur i ZOO, fordi man skal have reserve til SCANPARK, hvis de fanger min bil på den anden side af den hvide streg.

 

Jeg må tale med Dorthe og Kim, om de ikke kan fjerne de streger, så er der ikke nogen forseelse og ingen bøder, vel. Goderne må vide om de går med på det? Jeg mener, efter som det er os beboere der betaler for vedligeholdelse af parkeringspladsen, så er det også rimeligt at vi bestemmer om de hvide streger, skal være der eller ej.

 

Hvis ikke andet, kan vi måske forære parkeringspladsen til kommunen.

Den har da ikke aftalen med Scanpark, om at kontrollere på kommunens parkeringsarealer.

 

Ups! Jeg skulle ikke har sagt dette!

 

Nu kan Scanpark belejre vores kommune, til den giver sig, og så kan min gamle ”Golle” heller ikke holde der, hvor den har gemt sig for Scanpark.

 

Tror du at det hjælper hvis jeg går i kirken på søndag og beder en lille bøn?

 

Publiceret 04 May 2018 06:33