DEBAT:

5. maj - en god historisk dag og en rent praktisk dag

Karen Tobisch Formand for Integrationsrådet og medarrangør af International medborgereftermiddag

Svar til Henning Lindhardt

Nu er jeg jo ikke helt så velbevandret i historien, som du er Henning, men jeg mener, at i mellem krigstiden begyndte forfølgelsen af jøder, med udgangspunkt alene i deres kulturelle tilhørsforhold til en bestemt religion. Under krigen forfulgte Hitler og hans rædsels regime jøderne, han gennede dem sammen i ghettoer, han sendt dem i koncentrationslejre, og han slog dem ihjel, alene på baggrund i deres kulturelle tilhørsforhold til en bestemt religion.

Allerede i 1919 blev Folkeforbundet oprettet, bl.a. for at sikre fred og internationalt samarbejde. I 1946 blev FN oprettet, hvis formål er "at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed, at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, at samarbejde internationalt for at løse mellemfolkelige økonomiske, sociale, kulturelle og humanitære problemer og for at fremme respekten for menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder samt at være centralorgan for nationernes indsats for at nå disse mål".

Det er noget af det, der skete på baggrund af befrielsen, der for Danmarks vedkommende ligger på den 05. maj, så modsat dig Henning, syntes jeg der er al grund til at fejre Internationalt medborgerskab den 5. maj.

Noget andet er, at den 05. maj i år er den eneste weekend i maj. hvor der ikke er en helligdag før eller efter, og hvor vi der arrangere dagen kunne. Så altså både en god historisk dag og en ren praktisk dag.

 

KH

Karen

 

 

Publiceret 07 May 2018 10:07