Lene Rygaard Jessen. Arkivfoto

Lene Rygaard Jessen. Arkivfoto

DEBAT: Vedrørende Gårdhusene i Syd

Lene Rygaard Jessen, Enhedslisten

RENOVERING Med overskriften SYD2020, som var et samarbejde mellem Albertslund Kommune, VA og AB, udarbejdedes “Strategi for beplantning i Albertslund Syd” i 2004. I udformningen medvirkede GHB Landskabsarkitekter ApS og Agenda Centeret.

Den kommende byfornyelse skulle tage udgangspunkt i denne strategi.

Albertslund Syd har altid været et område med plads til små bede, bænke, grillpladser og andet til fremme af fællesskabet og nytte for den enkelte beboer. Det grønne tæt på husene har alle dage været vigtigt.

Nu sker der imidlertid noget helt andet. Husene i området er nyrenoverede og udenomsarealerne skal genoprettes.

Desværre synes det ikke at ske med udgangspunkt i den vedtagne “Strategi for beplantning”, som også er nævnt i Lokalplan 4.11- Gårdhusene i Syd.

Formodentlig er der tale om en fejl, men jeg mener forvaltningen må stoppe den nuværende proces hurtigst muligt, således at beboerne kan opretholde deres vedtagne strategi på området og lokalplanen for området overholdes. Der lægges, i øjeblikket, fliser, hvor der skulle være blomsterbede og grønne områder, hvilket må stoppes hurtigt, idet fliser trods alt også er dyre at få lagt, og det er kostbart og besværligt efterfølgende at fjerne dem og det stabilgrus de ligger i.

Desværre kan denne sag ikke vente til udvalget og Kommunalbestyrelsen er samlet engang i September. Idet kommunen har ansvaret for at lokalplanen overholdes bør der skrides ind straks.

Publiceret 24 June 2018 18:00