Helge Bo Jensen, Enhedslisten. Arkivfoto

Helge Bo Jensen, Enhedslisten. Arkivfoto

DEBAT: Huslejen på Albertshøj sættes endelig ned

Helge Bo Jensen, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen

LEJE Endelig lykkedes det at få den alt for høje husleje på plejehjemmet sat en smule ned. Efter over to et halvt års spørgsmål fra Enhedslisten og tovtrækkeri med forvaltningen nåede sagen sin foreløbige konklusion på sidste kommunalbestyrelse. En nedsættelse af huslejen fra 1. juli i år på 14%. Tillykke til beboerne!

Men der er mere at komme efter - og en hel del at lære af sagen.

Problemerne med huslejen på Albertshøj startede med at forvaltningen tilbage i august 2014 fortalte kommunalbestyrelsen, at udgiften til husleje på det nye plejecenter ville blive på niveau med Albo. Ja endda en smule lavere. Det viste sig at være meget langt fra virkeligheden. Det endte med en reduktion i beboernes rådighedsbeløb på helt op til 3.800 kr - og huslejer på omkring 10.000 kr. om måneden.

Sagen viser, at det kan gå helt galt, når der ikke er nogen ordentlig kontrol med økonomien og beslutningerne. Så er der en stor risiko for, at et plejecenter bliver til en pengemaskine. Fx. lægges hele udgiften til rengøring af fællesarealerne, og næsten hele udgiften til rengøring af trapper mv. over på beboerne. Det fastholder forvaltningen på trods af at de tidligere har skrevet i et svar til mig: “det er kun i den “private” bolig, at rengøringen ydes som hjemmehjælp... I de øvrige arealer, der hører til lejemålet, skal beboerne betale andele af udgifterne til trappevask og rengøring af gangarealer og fællesarealer. Andelene skal fastsættes rimeligt. Der skal tages hensyn til, at de nævnte arealer også anvendes af personale og andre brugere, og at de bidrager til rengøringsbehovet”. Den omtalte rimelige fordeling ses der nu helt bort fra - og 600-700.000 kr. lægges på huslejen. Med andre ord: Når det skal beregnes hvor meget der skal betales husleje for så er boligarealet på 75 m2, men når det skal afgøres hvor meget der skal gøres rent som en del af kommunalt betalte hjemmepleje, så er boligarealet pludseligt 50 m2!

Tilsvarende pålægges langt hovedparten af udgiften til ejedomsfunktionærer beboerne - og der skulle ikke undre mig, hvis beboerne også betaler til renholdelse af parkeringskælderen!

Kommunalbestyrelse burde også rette op på disse urimeligheder - og sørge for at der fremover etableres et ordentligt tilsyn med økonomien på vores plejehjem - og at regnskaber og budgetter som minimum forelægges og godkendes af pårørenderådet på stedet.

Sagen viser også flere alvorlige mangler i kommunens økonomistyring. Blandt andet betaler man i et utal af sager konsulentfirmaer for at løse opgaver for kommunen. Det er meget dyrt, og det fører til at kommunen ikke har den nødvendige viden. På Albertshøj har Kuben Management udarbejdet det oprindelige - og viser det sig - tvivlsomme budgetforslag. Som forvaltningen skriver i januar 2016: “Kuben Management har ikke dokumenteret beregningerne af driftsudgifterne, hvorfor kommunen heller ikke ligger inde med disse oplysninger”. Alligevel bliver kommunen ved med at betale Kuben Management millionbeløb for nye konsulentopgaver. Senest i forbindelse med projektet om udvidelsen af Albertshøj med endnu en etape 3.

Publiceret 27 June 2018 04:00