Bo-Vest giver svar på læserbrev fra Tina B. Nielsen. Foto: Tina B. Nielsen

Bo-Vest giver svar på læserbrev fra Tina B. Nielsen. Foto: Tina B. Nielsen

DEBAT: Vi prioriterer sikkerheden og trygheden højt i Albertslund Syd

BO-VEST

Vi har læst Tina B. Nielsens læserbrev i AlbertslundPosten fra 26. juni.

Vi kan desværre bekræfte, at en person i sidste uge kom til skade i forbindelse med aflevering af en bolig, hvor der manglede en rist ved fordøren. Ulykker som den må ikke ske. Byggeledelsen har sørget for at der de seneste dage er blevet monteret indgangsriste ved de fleste boliger, de sidste riste i Kronens Kvarter er monteret fredag den 29. juni således at alle beboerne kan komme trygt ind i Deres boliger.

Tryghed under renoveringen er vigtigt for BO-VEST, og vi prioriterer højt at beboerne skal kunne færdes sikkert i deres område, også selvom der bygges. Det har heldigvis generelt været tilfældet, selvom området er svært at have byggeplads i, da beboerne bor ved jorden, og har deres daglige gang i området, også under byggeri.

Vi kender ikke til det store omfang af uheld, der nævnes i læserbrevet, selvom vi dog desværre har set enkelte tilfælde af beboere der er kommet til skade i afdelingen. Vi kan kun opfordre til at vi bliver kontaktet, skulle det ske at en beboer kommer til skade som følge af byggeriet.

Vi renoverer for at beboerne i Albertslund Syd kan bo i i gode, trygge afdelinger, hvor man har lyst til at blive boende længe, og nye ønsker at komme til. Derfor er det selvfølgelig af høj prioritet at ingen ulykker finder sted omkring de renoverede boliger.

Med venlig hilsen

BO-VEST

Publiceret 29 June 2018 18:00