"Kære lokale Socialdemokrater og SF’ere: Kom nu ind i kampen for en socialt ansvarlig boligpolitik", siger Helge Bo Jensen, Enhedslisten. Arkivfoto

DEBAT: Vil SF og Socialdemokratiet rive 10.000 almene boliger ned?

Helge Bo Jensen, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen

Åbent brev til SF og Socialdemokratiet i Albertslund

For en måneds tid siden spillede regeringen ud med den såkaldte ghettoplan. Meget vidtgående lovgivning der gør op med helt grundlæggende retsprincipper og indfører særregler for beboere i bestemte områder. Men planen har desuden store konsekvenser for alle landets almene boligafdelinger og for udviklingen af vores boligområder. Albertslund har pt. ingen boligområder på den såkaldte ghettoliste - men det kan vi jo risikere i fremtiden.

Efter lanceringen af udspillet har SF og Socialdemokratiet indgået delaftaler om væsentlige dele af planen. Bekymrende og uforståeligt. Og derfor vil jeg gerne høre om SF og Socialdemokratiet i Albertslund er enige med deres partier på Christiansborg i denne sag? Eller om I vil være med til at gå en anden vej - og forsvare den almene boligsektor og sikre, at der også i fremtiden findes mindst lige så mange billige almene boliger som nu - ja helst mange flere.

Delaftalerne som SF og S har indgået omfatter blandt andet:

- at der indføres et forbud mod, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må flytte til 16 såkaldte ghettoområder.

- at 60% af boligerne i de 16 ghetto-områder, der har været på listen i 4 år skal laves om til ældreboliger, ungdomsboliger, eller ligefrem sælges eller rives ned. Det drejer sig om rigtigt mange boliger, over 10.000. Der er ikke afsat penge til at sikre andre boliger til lejerne i disse boliger. Hvor mener S og SF at disse mennesker skal flytte hen?

- S og SF har aftalt med Regeringen, DF og De radikale at der skal bruges 10 mia. af landsbyggefondens midler, altså penge, som alle lejere i den almene sektor har betalt, til bl.a. at nedrive boliger i ghettoområderne. Det er selvfølgelig lidt mindre end de 12 mia. regeringen først ville stjæle, men desuden er det aftalt at en del af de 2 manglende mia. skal findes i satspuljen, altså fra den lavere årlige stigningstakt for overførselsindkomsterne. Smagløst at de fattigste kommer til at betale for nedrivningen af deres egne boliger. Under alle omstændigheder: De 10 mia. kan ikke bruges til nødvendige renoveringsprojekter andre steder.

Den nuværende regering falder sikkert ved næste folketingsvalg - men det hjælper ikke meget, hvis en ny regering blot overtager deres politik. Kære lokale Socialdemokrater og SF’ere: Kom nu ind i kampen for en socialt ansvarlig boligpolitik - hvor der også er boliger til de af os der er så uheldige at være afhængige af de alt for lave offentlige ydelser.

Publiceret 01 July 2018 18:00