Marianne Burchall. Arkivfoto: brie

Marianne Burchall. Arkivfoto: brie

DEBAT: Vi investerer i børnene

Marianne Burchall, formand for Børne- og skoleudvalget, Socialdemokratiet

Så er det lykkedes at lave en god budgetaftale, som især styrker børne og ungeområdet. Og med meget bred politisk opbakning. Det er godt.

Bryde den negative sociale arv

Det er efter min mening vigtigt, at vi investerer i børn og unge. Vi skal tænke langsigtet og give lige muligheder for alle. Det er Albertslunds DNA. Derfor skal vi kigge individuelt på familien og det enkelte barn. Jeg er derfor glad for, at vi i budget 2019 og årene fremover sætter fokus på initiativer til at bryde den negative sociale arv.

Vi styrker den tidlige indsats i vores vuggestuer, børnehave og i sundhedsplejen. Vores børns fremtid og vilkår ligger gemt i de rammer og vilkår vi giver dem mulighed for. Alle børn og unge i Albertslund skal have lige muligheder for at udvikle sig og finde deres potentiale. Dette kræver, at dem der er omkring det enkelte barn, giver den rette støtte og hjælp til at de kan udvikle sig. Vi har i dag allerede mange indsatser, gode og kompetente medarbejdere, der løfter en stor opgave.

Styrker folkeskolerne

Vi skal sikre et godt fundament for vores børns fremtid. Derfor er jeg glad for, at vi styrker folkeskolerne i Albertslund. Dette gør vi på flere parametre.

Vi sætter i 2019 gang i en evalueringsproces af folkeskolereformen i Albertslund i samarbejde med relevante interessenter. Vi ønsker at lave en ny start, hvor vi i fællesskab drøfter fremtidens folkeskole i Albertslund.

Vi styrker samtidig folkeskolen, som en attraktiv arbejdsplads, hvor vi sikrer kompetenceudvikling af vores lærer, særlige introordninger for nye lærer og øget faglighed. Vi vil gerne fastholde og tiltrække gode rollemodeller, som brænder for deres fag og det at lære fra sig.

Eleverne lærer bedre i et ordentligt indeklima. Der gennemføres derfor et flerårigt program, der skal sikre bedre lys, lyd og luft i klasselokalerne. Vi vil samarbejde med forskere og fonde om de bedst mulige løsninger, hvor målet er, at alle klasselokaler opgraderes indenfor en kortere årrække.

Klubberne

Der har i foråret været en god involvering i ønskerne til de to nye klubber. Derfor er det glædeligt, at vi har sat 28 mio. kr. af til bygning af Klub Svanen på Spættens grund og Klub Bakkens Hjerte på den nuværende grund.

Sidst men ikke mindst har vi i budgetaftalen sikret at provenu fra Hyldager Bakker skal finansiere flytningen af AMC’s klubfaciliteter og etableringen af banefaciliteter.

Det er første gang jeg har været med til budgetforhandlingerne, og det har været en meget interessant og lærerig proces, med mange lange dage. Men det var det hele værd, hvor vi på trods af en svær økonomisk situation har fået en god budgetaftale. Jeg synes vi har haft gode konstruktive snakke på tværs af partierne, hvor vi har drøftet udviklingen af Albertslund.

Publiceret 05 October 2018 18:00