Per Olsen, Formand LO Hovedstaden. Privatfoto

Per Olsen, Formand LO Hovedstaden. Privatfoto

DEBAT: 70 unge uden praktikplads i Albertslund

Per Olsen, Formand LO Hovedstaden

Der er sket en stigning i antallet af unge, som mangler en praktikplads i Albertslund i forhold til sidste år. Konkret drejer det sig i juli 2018 om 70 unge mennesker – mod 53 i samme måned sidste år.

Hos LO Hovedstaden har vi kigget nærmere på tallene omkring praktikpladsmangel i Hovedstadsregionen. Her kan vi se store forskelle kommunerne imellem og desværre ser vi, at der er sket en uheldig udvikling i Albertslund. Her mangler endnu flere unge mennesker nemlig en praktikplads i år, end det var tilfældet sidste år.

Mere end nogensinde før mangler vi i Danmark faglærte, og derfor er det alvorligt, når et ungt menneske ikke kan komme videre i praktik efter sin grunduddannelse. Det er ude på virksomhederne, ude i virkeligheden, at de unge kan dygtiggøre sig og praktikopholdet er helt afgørende for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er alarmerende ikke blot for den enkelte, men også for vores samfund, hvis vi ikke støtter op om de unges erhvervsuddannelser.

Vi skal have alle de unge med – og derfor appellerer vi til, at man fra politisk hold i Albertslund kommune i samarbejde med virksomhederne giver den en ekstra skalle for at skaffe flere praktikpladser. Måske kan man lave mentorordning for interesserede virksomheder, måske kan en øget indsats fra Ungdommens Uddannelsesvejledning gøre en forskel – det ved I bedst selv, jer der bor og arbejder i og for Albertslund. Målet er først nået, når alle unge på erhvervsuddannelserne kommer ud i praktik, og vel at mærke ikke bare skolepraktik, som slet ikke er sammenligneligt med en læreplads på en rigtig arbejdsplads.

(Tal fra undervisningsministeriet. Trukket hhv. 1. juli 2018 og 1. juli 2017).

Publiceret 19 October 2018 04:00