Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Ingen protesterer mod mine angreb

John Lindblad, Åleslippen 39

Da jeg den 17. oktober viste Tina Bodholt rundt på Albertshøj, var det i håb om, at der kunne sættes noget godt i sving for beboerne. Hun er dog nærmere på de andre politikere.

Tre uger efter skriver hun så om det, som vi begge observerede: Mishandling af de gamle, åbenbart med alles accept.

Jeg sendte et brev om forholdene til Ældrerådet, som bare sendte det videre til Ældresagen, som sikkert heller ikke har noget at sige.

Hvor er Albertslunds venner?

Og hvor er "Netværk mod ældres ensomhed" ?

Og mens alle holder mund og tænker på, hvordan de skal klare dette uden at bruge penge og alligevel stå som gode mennesker, så sidder de gamle på plejehjemmet i deres celler og har egentlig ingen udsigt til et rimelig rest-liv.

Det er så mærkeligt, at ingen protesterer mod mine angreb.

Det, der skal til er, at en gruppe mennesker med en platform, som jeg ikke har, mødes med Mona Funck, som er leder af både Humlebo og Albertshøj. Hun kan sige ja til både hønsehus, højbed på terrassen og akvarium og sikkert meget andet.

Alt det kunne hun have fået gratis sidste år, men hun sagde bare nej uden begrundelse.

Jeg kunne blive besøgsven.

Hendes flotte omtale af sig selv i 60+ må da kunne bruges til noget.

Jeg afskyer alt det der amatørpolitiske, der foregår, men jeg kan intet gøre.

Publiceret 14 November 2018 18:00