Helge Bo Jensen. Pressefoto

Helge Bo Jensen. Pressefoto Jeppe Carlsen

DEBAT: KB-flertallet svigter fællesskabet

Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Man skulle tro, at flertallet i Albertslund kommunalbestyrelse ville støtte de handicappede i vores kommune - og man burde kunne forvente at politikerne ville forsvare de mennesker, der har det sværest økonomisk: De mange som kun har hørt om opsvinget, og aldrig selv været en del af det. Og hvis man virkelig drømmer, kunne man tro og håbe, at kommunalbestyrelsen ville være enig om at modarbejde forskelsbehandling og diskrimination.

Men på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge var det tydeligt, at sådan er det ikke. Den såkaldte fleksible boliganvisning i Albertslund udelukker borgere på de fleste overførselsindkomster fra at få en lejlighed i kommunens almene boliger. Selv de billigste af dem. Og i den nye såkaldte almen+ boligafdeling i Albertshave var der forslag om, at der fremover kræves håndværksmæssig uddannelse eller erfaring for at kunne flytte ind.

Vi i Enhedslisten stillede en række ændringsforslag:

Et forslag handlede om at afskaffe alle krav om en bestemt indkomst og arbejde for at kunne komme i betragtning til en lejlighed. Det kunne kun Enhedslisten stemme for. V og F undlod at stemme. Men A, Å, B, C og O stemte imod.

Vores andet forslag gik på, at det må være nok, at man er indstillet på at gøre en særlig indsats (eller finde andre løsninger) i Albertshave, i stedet for kravet om at have håndværksmæssig uddannelse eller erfaring. Dette forslag fik opbakning fra næsten halvdelen af kommunalbestyrelsen: Ø, F, Å, B, V og O. Men Socialdemokratiet og C stemte det ned med det snævrest mulige flertal (10 for, 11 imod).

Et tredje forslag handlede om, at handicappede/mennesker med nedsat fysisk funktion, fx. kørestolsbrugere skulle have adgang også i denne bebyggelse. Man kan jo bidrage på mange andre måder end rent fysisk. Her stemte Ø, Å, V og O for, A og C igen imod, mens F og B syntes det var rimeligt at undlade at tage stilling.

For tiden er kommunalbestyrelsen ellers optaget af at diskutere udkast til en såkaldt medborgerpolitik. En politik der lægger vægt på fællesskab, mangfoldighed og respekt. Men måske kan vi forvente nogle fodnoter fra flertallet om, hvem der ikke er omfattet af fællesskabet?

Publiceret 21 November 2018 18:00