Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Røgfri skole for ALLE

Nils Jul Gjerlev (C), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det var med maksimal opbakning fra Det Konservative Folkeparti, at vi i børne- og skoleudvalget i oktober måned vedtog at sende forslag om ”røgfri skoletid” i høring. Desværre sker der i disse år en stigning i antallet af børn og unge, som begynder at ryge til trods for den store oplysningsindsats, der har fundet sted igennem mange år.

Situationen kalder på handling, hvis vi som kommunen mener det alvorligt, når vi har tilsluttet os målet om en helt røgfri generation af børn og unge i 2030. Røgfri skoletid er et passende sted at begynde og det er glædeligt at konstatere, at der blandt de unge er stor opbakning til forslaget – herunder også lokalt. Ifølge en undersøgelse lavet af Kræftens Bekæmpelse bakker 73% af de unge op om røgfri skoletid og selv blandt rygerne finder halvdelen, at der er tale om et godt forslag.

Røgfri skoletid bør omfatte både elever og medarbejdere, idet sidst nævnte er vigtige rollemodeller. Derfor skal vi som kommune også tilbyde hjælp til de, som ikke blot vil undlade at ryge på jobbet men ønsker at kvitte smøgerne – det manglede bare. I debatten om røgfri skoletid hører man ofte, at man ikke vil kunne håndhæve et sådan forbud. Erfaringerne, fra de skoler og kommuner hvor det allerede er indført, viser noget ganske andet. Det håndteres på niveau med andre brud på skolens regelsæt og det forlyder, at det har været overraskende let at indføre.

Meget skal læres i folkeskolen, men det er ikke at ryge. Det er derfor mit håb, at vi fra skoleåret 2019/2020 kan indføre røgfri skole på alle vores folkeskoler.

Publiceret 23 November 2018 08:25