Arkivfoto af prøvehus

Arkivfoto af prøvehus

DEBAT: BO-VEST fortæller ikke hele sandheden

Hans Kruckenberg, Galgebakken Torv 5, 18

Benny Klausen fra Galgebakken klager i sin nød over problemerne med skimmelsvamp i bebyggelsen til byrådet. Albertslund Posten bringer boligselskabet BO-VESTs svar, der for udenforstående må lyde som om de har styr på tingene. Det kræver en kommentar.

BO-VEST anfører, at man har udbedret de fleste af de 202 svampeangreb, der er konstateret i år. Men man fortæller ikke, at 21 af disse angreb er genkomster efter tidligere udbedring. Og at angrebene er i stigning: 12-13% i årene 2015 og -16, 20% i -17 og 25% af husene angrebet bare i -18s første 10 måneder.

Årsagen til genkomsterne er, at udbedringerne ikke løser husenes grundlæggende problemer. Der er konstateret aktiv skimmelsvamp og sågar blankt vand i krybekældre, fugtopstigning i vægge samt kondens med efterfølgende skimmel på underside af gulvbrædder i stueplan. I flere tilfælde er der opstået skimmel under gulve på 1. sal. BO-VEST skifter gulvbrædder, aftager tapet og tætner langs panelerne. Det fjerner svamp og evt. lugt i en periode – men så har også de nye brædder fået svamp. Beboerne når lige at komme sig – og så bliver de syge igen.

Stigningen i forekomsterne skyldes, at problemerne alt for længe har fået lov til at vokse i det skjulte. BO-VEST har i årevis forklaret skimmelangreb med at beboerne ikke lufter godt nok ud. Dette har medført, at man i projekteringen af prøveboliger har fokuseret på ventilationsanlæg. Først da driftsmedarbejderne fik kontor i et af de nye prøvehuse og selv blev syge af skimmel, vågnede man op til virkeligheden.

Som nævnt i artiklen har Landsbyggefonden hyret en gransker til at gennemgå alt materiale. I forbindelse med overdragelse af sagen anførte vore hidtidige rådgivere, at den eneste sikre løsning ville være at rive bebyggelsen ned til fundamentet og bygge nyt!

Boligselskabet skriver afslutningsvist, at de håber at få svar fra Landsbyggefonden til marts 2019. Man får indtryk af, at til den tid vil finansieringen være på plads. Det kan man ikke regne med. Den eksisterende bevilling på 435 mill. kr dækker kun ventilation, nye badeværelser og forøget isolering af facader – og af dem er der allerede brugt over 60 mill. kr. Nedrivning og ny-opførelse er sine steder anslået til over det dobbelte. Er det overhovedet muligt at få et beløb i denne størrelsesorden? Måske er BO-VEST også selv i tvivl; i det seneste infoblad står der, at der skal findes en ”økonomisk realiserbar renoveringsløsning”, der kan løse problemerne. Hvor ville jeg ønske, at økonomien ikke bliver nævnt som det første.

Skimmelsvamp er ikke til at spøge med. Mange beboere får vejrtrækningsproblemer; sågar konstateres der nu KOL blandt ikke-rygere. Og folk, der møder på skadestuen med åndedrætsbesvær, bliver som det første spurgt af lægerne, om de bor i Galgebakken. Galgebakken er blevet en usund bebyggelse, der nu begynder at give kroniske lidelser. Jeg forstår Benny Klausens desperation. Skimmelproblemerne skal løses permanent nu!

Publiceret 24 November 2018 16:00