Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Hvorfor skal det tage så lang tid.

Knud Tietgen Lund, Lavager 23

I forbindelse med renovering af fjernvarmerør foretog Albertslund Forsyning i september måned opgravning af fortov og kørebane på Lavager. Siden starten af oktober måned hvor arbejdet var tilendebragt er der intet sket på Lavager i forbindelse med reetablering af fortove samt kørebane. Altså i skrivende stund har arbejdet stået stille i over halvanden måned!Albertslund Forsyning er via mail forespurgt om årsagen til den manglende færdiggørelse.Standardsvaret på mail er at man vil modtage et svar indenfor 5 arbejdsdage, og selv her sker intet. Ingen svar! Hvad er årsagen til at man ikke gør tingene færdig, men i stedet over lang tid efterlader et område i et forfærdelig rod?

Publiceret 26 November 2018 12:30