Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Man skal følge gældende lovgivning – uanset egen overbevisning om andet

Tina Graugaard, Det konservative folkeparti i Albertslund

Forbrændingen beslutter at man udelukkende vil have kvindelige artister på scenen i 2019 og Borgmesteren hylder initiativet på Facebook.

I dag kan man så læse, at Alternativet også hylder initiativet – faktisk ønsker Alternativet endnu mere respekt og hyldest, fra politisk hold, for Forbrændingens mod.

At Forbrændingen omgås lovgivningen om ligestilling, ved at kalde beslutningen for et ”tema” er ganske symptomatisk og der ér ingen kant, i at udelukke mandlige artister fra scenen i hele 12 måneder – det er et politisk statement, intet mindre.

Kenni Flink skriver, at ”kulturinstitutioner til enhver tid skal have kunstnerisk frihed, som aldrig må begrænses af politisk indblanding”. Når man tager i betragtning, at Forbrændingen modtager et kommunalt tilskud på 1.094.000 kr., så forventer jeg da, at Forbrændingen rammer bredt og ikke har en politisk agenda.

Altså må jeg konstatere, at man ikke må begrænses af politik, men man må gerne – og skal helst også hyldes fra politisk hold og dermed også opnå endnu mere frihed end alle andre – så længe man gør det på den rigtige måde og i øvrigt rammer det rette politiske segment, forstås. Også selvom man overtræder gældende lovgivning. Også selvom borgere, der ikke kan se sig forenelig med en sådan politisk agenda og lovovertrædelse, er med til at betale for det.

Videre skriver Kenni Flink, at ”Albertslund går forrest i bidrager med til en overordnet debat om ligestilling”.

Jeg er da overordentlig ked af, at Albertslund skal fremhæves som noget særligt af kommunalbestyrelsesmedlemmer, fordi en kommunalt, finansieret kulturinstitution vælger at score et kæmpe selvmål ved at bekæmpe ubalance med præcis samme ubalance.

På Facebook kan man læse Borgmesterens svar, på en borgers spørgsmål: ” Går du ind for diskrimination af mandlige kunstnere, på et kommunalt støttet spillested?” hvortil Borgmesteren svarer ganske kort: ”Nej da, men de har vist fået så rigelig spilletid, i Forbrændingens 21 foregående år”.

I Ligestillingsloven fremgår det helt tydeligt i § 2 at ” Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling. Og videre – ”Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation”. Loven gælder også for Forbrændingen.

Og mens Forbrændingen og partier, med feministiske tilbøjeligheder, udlever én stor kollektiv jubelhyldest, så kan alle vi andre se langt efter mandlige bysbørn som Phlake, Suspekt og De Danske Hyrder, som først kan ”få lov” at entrere scenen på Forbrændingen i 2020. Og det er endda med Borgmesterens velsignelse… og borgernes penge.

Publiceret 27 November 2018 08:42