Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Sober og rettidig rådgivning ønskes

Tommy Larsen, Ørnens Kvarter 9E

Åbent brev til beboere og rådgivere der er involveret i renoveringen af gårdhusene i 4 Syd og 4 Nord.

Da beboerne i AB, for over 2 år siden flyttede tilbage efter genhusningen, havde man gjort boligen i AB mindre ved at flytte havefacaden ind i boligen, derfor prøvede jeg at få en dialog i gang i byggeudvalget om emnet, men ingen var interesseret og arkitekten nægtede at havefacaden var blevet flyttet ind i boligen.

Alle kunne jo måle efter og se at boligen var blevet mindre, så hvorfor fortalte arkitekten ikke bare sandheden, men nægtede gentagne gange at det var sket ændringer og hvorfor reagerede resten af afd. bestyrelsen og byggeudvalget ikke, heller ikke da jeg mailede til dem og bad dem måle i deres egen stue.

Der var ingen i byggeudvalget der svarede på min E-mail, alle stak åbenbart hovedet i busken.

Vores rådgivere sagde ikke at det var pga. økonomien man havde gjort boligen i AB mindre, man sagde tværtimod at kommunen havde accepteret at havefacaden blev flyttet længere ud i haven uden at de på noget tidspunkt nævnede det ville påvirke økonomien. Når rådgiverne i AB har valgt at flytte facaden ind i boligen, må de senest på dette tidspunkt have kendt til de økonomiske konsekvenser af deres egne dispositioner, og alligevel vedblev man med at udføre rådgivning som om intet var hændt samtidig med at man vidste at man ikke ville levere en renovering som aftalt og man undlod at informere byggeudvalget om tingenes tilstand. Hvorfor ville rådgiverne ikke fortælle os sandheden?

Jeg diskuterede med arkitekten i næsten 2 år, hvor arkitekten nægtede at facaden var blevet flyttet, og arkitekten nævnede ikke at havefacadens placering skulle være et økonomisk problem. Det er først i sommeren 2018, altså over 2 år efter at de havde truffet beslutningen om at flytte havefacaderne ind i boligen, at byggeudvalget er blevet præsenteret for de ændrede økonomiske konsekvenser.

Jf. referat fra byggeudvalgsmøde nr. 10, dato: 22. maj 2018. Punkt 9. Thomas Jahr, Wissenberg orienterede: »Hvis facaderne skal flyttes ud kommer det til at blive en meromkostning på ca. 65.000 kr. pr. hus.«

Alle forventede at den renoverede bolig blev afleveret i samme størrelse som den var før renoveringen, og når rådgiverne fortæller at kommunen har givet tilladelse til at havefacaden må flyttes ud i haven, og der ikke nævnes noget om udgiftsændringer, forventer alle at flytningen af havefacaden er udgiftsneutral, hvilket også virker naturligt da arbejdet om den skulle flyttes ind eller ud må være lige arbejdskrævende.

Jeg mener ikke man må udleje en bolig som værende 93² når man ved at den er mindre.

Derfor fremstår deres overraskende udmelding om en fordyrelse af byggeriet ikke som en rimelig og sober rådgivning, når rådgiverne nu siger »gå med til at boligerne bliver mindre eller betal 65.000 kr. mere for hvert hus der renoveres«, det er efter min mening utilstedelig rådgivning, så jeg håber at I fremover vil undlade den her anvendte revolverpolitik, den er hverken rimelig eller tillidsskabende.

Jeg kan ikke se, at der er fremkommet nye og overraskende oplysninger der skulle berettige til at I løber fra tidligere beslutninger, og det er fuldstændig uacceptabelt at I kommer sidst i processen med en så markant ændring omkring noget man i byggeledelsen må have vidst meget længe og som aldrig tidligere har været på tale, så hvis I nu pludselig ikke kan eller vil opfylde den tidligere aftalte løsningsmodel, så forringer I mulighederne for en vellykket elementrenovering. Opgaven var at renovere vores gårdhuse ikke at ændre på boligarealet, det har aldrig været på tale. Beboerne skal ikke flytte tilbage til en bolig der er mindre end den de forlod, så overhold de indgåede aftaler.

Publiceret 10 December 2018 10:44