Johnny Petersen. Arkivfoto: brie

Johnny Petersen. Arkivfoto: brie

DEBAT: Kasper var en fantastisk kammerat

Johnny Petersen, Torslunde Bygade 24, Torslunde, 2635 Ishøj

– Tale ved Kasper Neergaards bisættelse, lørdag d. 5. jan.2019 fra Kapellet i Glostrup.

Jeg hedder Johnny Petersen.

Jeg er rigtig glad for at se så mange af jer gamle kammerater, - der ligesom jeg, lærte Kasper så godt at kende under vores boligaktion, Tagsagen i Abertslund.

Min tale handler især om det fælles liv, som jeg havde med Kasper i årene 1976-1981, - og især om 2 episoder.

For 5 uger siden besøgte Stig og jeg Kasper på Plejehjemmet i Albertslund.

- Vi havde taget et par kopier med sange fra dengang om Tagsagen, som startede i i årsskiftet mellem 1975 og 976. (VA okt. 1975 og i AB fra jan. 1976)

- men de sange fik vi ikke lige sunget med Kasper ved vores besøg.

Stig og jeg fortalte i stedet Kasper om nogle af de sjove fælles oplevelser, som vi havde dengang.

Undervejs både nikkede og smilede Kasper af de fælles erindringer, og vi fik sågar nogle rigtig høje grin, sammen.

Således huskede vi sammen Albertslund Boligselskabs: møde i Kongsholmskolens festsal i januar 1976. Her havde jeg fra VA sneget mig ind blandt de 2-300 deltagere og sad stille og lyttede til KAB’s fremlægning af problemerne omkring tagene på de 2100 går-og rækkehuse i Albertslund Syd og Vest.

Jeg bad om ordet nede i salen fra rækkerne blandt de mange deltagere og sagde:

”Det I har lige har hørt fra KAB’s udsendte, er ikke sandt”. - Jeg refererede bl.a. fra den viden, som vi beboere havde i VA, i Vridsløselilles Andelsboligforening - om at vi skulle stige en million i husleje, bare alene i VA’s afd. 4 Syd pga. fugtskader.

Jeg fik sagt det væsentligste om KB’s ”røverhistorie”, men blev så afbrudt, og blev mandsopdækket, og ført ud af salen.

– Men lige bag mig fulgte Kasper og Hanne, samt vist nok også Karl Neumann.

– De indbød fluks til, at vi skulle gå hen til Kasper og Hannes gårdhus i Liljen 7D.

– Det blev starten på samarbejdet om Tagsagen mellem lejerne i AB og VA i de 2100 gård-og rækkehuse i Albertslund Syd og Vest.

To måneder senere (i marts 1976) gjorde vi aktivister fra AB og VA os klar, til en offentlig demonstration i Albertslund-Centret.

Her stillede vi op med Lirekasse, som blev trukket rundt af Hanne, medens Steffen Hein stod med hovedet igennem et stort stykke krydsfinérplade, som var fyldt med mug- og skimmelsvamp,

- Nogen af os, og selvfølgelig Kasper, stod som ”sandwich-mænd” med store skilte på mave og ryg med plakater om husene, tegnet af ”Lange-Jørgen”, med vand i kældrene, - og med opråb om at møde op i Albertslundhuset til Stormøde tre dage efter. – Her var overskriften: ”Byggesjusk for millioner”.

Andre af os, deriblandt Kasper, uddelte løbesedler om Stormødet.

- Her var vi fra Koordinationsudvalget for de 2100 huse klar med taler og lysbilleder på storskærm med billeder af husenes forfald.

- Der mødte omkring 800 lejere op i Albertslundhuset.

Plakaten til mødeindkaldelsen var tegnet af ”Lange-Jørgen” fra VA. Afd. 4 syd og designet sammen med blandt andre Erik Kjær fra AB-Syd, - som senere også stod for at lave forsiden til den kommende DEPONÉR-Avis.

– Parolen var: ”Skal lejerne betale for andres sigt og fejl – Nej selvfølgelig ikke!”

Da vi var ved at afslutte demonstrationen om lørdagen i Albertslund Centret, kom flere i tanker om, at der samtidig med vores aktion , -i samme week-end var en meget stor udstilling i Bella Centret på Amager om: ”Byggeri for milliarder”.

Vi var trætte og i tvivl om vi skulle drage derud i biler, - i malermester David Longs varevogn med vores ”sandwich-mænd”, plakater, lirekasse og løbesedler.

Men: Taxa-Mogens, David Long, Kirsten Due, Kasper, Hanne, Stig, Jørgen Olsen og flere endnu, klemte os ind i Davids varevogn og i en personvogn, og kørte mod Amager.

– Men da vi nåede frem Sjællandsbroen, - mere end en kilometer før Bella Centret, var der totalt trafikprop med alle de biler, som var på vej til Bella Centrets udstilling om ”Byggeri for milliarder”.

– Efter et øjebliks tøven kørte vi med vores to biler op over kantsten og ind på cykelstien og videre helt frem til hovedindgangen for Bella Centret.

– Og hvad kun få af os, om ingen, vidste, - så have Kasper med sine gode kontakter til aviser og TV ringet til dem, og sagt, at - om 20-30 minutter, er der gode eller fede billeder at hente foran Bella Centret. (Medierne kendte jo Kaspers drilleri med PET)

– Foran hovedindgangen nærmest sprang vi ud af bilerne, og på meget kort tid var Kirsten Due i gang med at dreje på lirekassen, som i den grad trak tilskuere til.

Vi andre gik flux i gang med at uddele vores løbeseddel om vores Stormøde i Albertslundhuset, 3 dage senere.

Efter få minutter kom Bella-Centrets Kontrollører frem og bad os om straks at flytte os væk med det samme.

– Vi fik holdt dem hen med snak i et par minutter, og vi kunne se, at der også var politbetjente på vej gennem dørene inde fra Centrets haller.

- Men heldigvis, imens ankom TV-Avisens store transmissionsvogn, samt en journalist og en fotograf fra Politiken. – De havde fulgt Kaspers anvisning om øjeblikkelig ankomst, og Kasper blev interviewet.

- Det gav virkelig tekst og billeder i Politiken om søndagen, - og hør så er, hvor heldige vi var:

– For samme eftermiddag var Anne Sprogøe (beboer i AB-Syd) i klipperummet til klargøring af aftenens 10 minutters TV-Avis – og vi fik knap 2 minutters indslag i TV-Avisen, om vores Byggesjusk for Millioner.

Lige så snart, at TV-folkene var færdige med deres optagelser, - greb vi fat i lirekassen, stigerne med plakater og pakkede det hele sammen i vores biler og kørte nemt og stille væk, - inden betjentene nåede frem. - Kasper havde da, som nævnt, også nået, at få orienteret Politiken og TV-Avisens folk grundigt om sagen.

Der var både før og efter aktionen rigtig gang i trykkemaskinen i Beboerlokalet i Stjernens Kvarter 2.B.

- Her var vi virkelig mange involveret med at lave pressemeddelelser og senere den ugentlige DEPONÉR-Avis i mere en 1½ år.

- Det var dengang med stencilbrænder og off-set-trykke-maskine, hvor Lars Bremer, Lone Helmstedt, Hanne, Taxa-Mogens og Kasper gav den gas. – Tydeligt at se, hvem der var på trykning, - nemlig de, - som var smurt ind i tryksværte.

Vi udkom med vores ugentlige DEPONÉR-Avis, som blev trykt hver lørdag i godt 2100 eksemplarer plus ca. 100 stk til mange af landets avisredktioner.

– Der blev der holdt redaktionsøder hver lørdag, hvor tekster blev forfattet og tegninger lavet af Steffen Hein og Taxa-Mogens. – Kasper, ikke mindst, og 5 andre stod for teksterne.

– Det var dæl’me sjovt at formulere sætninger i fællesskab og lave tegninger om dem, som ikke kunne lide os aktivister.

Søndag formiddag blev DEPONÉR-Avisen så samlet, og uddelt inden kl. 20 til alle brevkasser i de 2100 gård-og rækkehuse. - Flere af vores dengang 10-12 årige børn var både med til at hefte avisen og uddele den til tiden.

Kasper og jeg fik sammen fundet alle de vigtigste navne på landets avisredaktioner og på de politikere, som vi en velovervejet rækkefølge, og med tilpasse forsinkelser, fremsendte vores pressemeddelelser og DEPONÈR-Avis til.

Når så Kasper eller jeg i dagene efter blev kontaktet af medierne, så samstemte vi altid vores meninger, inden vi svarede medier og politikere.

– Og vi måtte selvfølgelig også indsamle flere meninger fra Koordinationsdvalget for de 2100 Gård-og Rækkehuse.

– Der skulle nemlig ikke kunne laves splittelse i fodslaw’et og i meningsdannelsen.

Ja, sikken et samarbejde, vi havde, Kasper og jeg, i de år, hvor medierne skulle fodres meget tit.

For mig blev de 5 år med Tagsagen i Albertslund , de mest lærerige i mit liv.

Kaspers store arbejde og bidrag var hans særlige evne til at få fat på medierne, - på de rigtige tidspunkter.

Det er ikke ufortjent, at Kasper netop i dag i Politiken omtales for sin legen kispus med PET nede i 70’erne.

– Så når Kasper kaldte på medierne for at de kunne få fede billeder i Tagsagen, så var de klar til at møde op akut foran Bellacentret.

Æret være mindet om KASPER, - han var en fantastisk kammerat.

Mange af jer, som sidder her i dag, - kan sikkert bidrage yderligere med en masse viden og oplevelser, - og hvis I vil, - så bør det også leveres til Alberstlunds Lokalhistoriske Samling, - hvor Stig og jeg har indleveret næsten alt skriftligt og billeder for 1½ år siden i et par flyttekasser.

mkh. Johnny P. – d. 5 . jan. 2019

johnny.petersen@shoejby.dk

Publiceret 24 January 2019 05:00