Foto: Benny Klausen

Foto: Benny Klausen

DEBAT: Albertslund kommune sælger ud af arvesølvet

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

I forbindelse med salget af Hjørnegrunden har en ændring af matriklens størrelse ikke fået nogen stor opmærksomhed. I salgsmaterialets bilag er der et matrikel-ændringskort som viser at vores grønne fællesareal langs med cykelstierne ved Hjørnegrunden er blevet solgt. Dette er sket uden offentlig debat. De 1000 m2 cykelstirabat er lagt til Hjørnegrunden for at få så høj en pris og for at kune bygge flere boliger. I stedet for beplantning ved cykelstien får vi en høj støjmur.

Albertslund er berømt for det adskilte trafiksystem som blev planlagt fra begyndelsen af opbygningen af den nye by. Byens vise fædre, ville vende sig i deres grave hvis de kunne se hvordan nutidens sogneråd sælger ud af de vigtige cykel- og gangstier.

Svar fra Albertslund Kommune

I et læserbrev her på Albertslund Postens debatside retter Benny Klausen fokus mod en ændring af matrikelstørrelsen af hjørnegrunden. Det vil jeg gerne give et par ord med på vejen.

Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er enig med Benny Klausen i, at vi har en helt unik by, hvor gang- og stisystemet giver børnene i Albertslund en frihed til at bevæge sig rundt, som børn i andre byer ikke har.

Hjørnegrundens matrikel har vi valgt at ændre i forbindelse med planlægningen af seniorboliger på Hjørnegrunden – bl.a. af hensyn til vedligeholdelse af beplantningen foran støjværn.

I lokalplanen er det et krav, at den kommende ejer skal plante buske langs med stien, således at den stadig er grøn og rar at cykle ved. Kommunen vil stadig eje både cykelstien, og en halv meter af det areal, der støder op til stien.

Pernille Bech, leder af Byudvikling & Erhverv i Albertslund Kommune

Publiceret 30 January 2019 08:29