Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: De 100 rigeste ejer det samme som 51 procent af alle voksne i Albertslund

Niels Christian Barkholt, folketingskandidat for SF opstillet i Københavns Omegn

Selvom mange forsøger at sige, at vi er et af verdens mest lige samfund, så har uligheden slået dybe rødder. En ny undersøgelse fra LO tegner et dystert billede af uligheden i Danmark gennem en analyse af alle 98 kommuner.

I Albertslund ejer de 100 rigeste i alt 1,1 mia. kr. Det svarer til formuen hos 51 procent af alle 10.780 voksne i kommunen. De fattigste 10 procent har en formue på -205.000 kr. i gennemsnit. Læg mærke til det lille minus. De rigeste 10 procent har tilsvarende 4,1 mio. kr. Det er skræmmende tal og det er en ulighed, som er bunduretfærdig.

Som folketingskandidat er det min mission at styrke lighed. Ulighed kan vi angribe på to måder. Den ene er, at vi skal løfte bunden. Den anden er, at vi skal sænke velstanden i toppen. Begge veje vil reducere afstanden mellem top og bund og dermed uligheden.

For at skabe et løft skal vi afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, så vi sikrer, at alle har råd til at leve et tåleligt og værdigt liv. Ingen børn skal vokse op i fattigdom og en stor del af den fattigdom, som kommer af disse lave ydelser, er skabt gennem den politik, der bliver ført af regeringen.

Fra toppen skal vi øge skatten på kapital- og aktieindkomster, lade arveafgiften stige med arvens størrelse og ved at foreslå en formueskat på 0,5 pct. på formuer over 5 mio. kr. Derudover bør der være en skat på boliggevinster, som realiseres ved salg af ejer- og andelsboliger. Hvor mange er ikke blevet rige på den konto – uden at have gjort noget som helst andet end at have muligheden for at købe fast ejendom på det rette tidspunkt.

Indvandringen er langt fra den største trussel mod det danske samfund. Det er ulighed og klimaudfordringerne derimod. De blå partier gemmer sig bag det faktum, at vi ganske vist har relativt lige indkomster, men vi har ekstremt ulige formuer. Den balance skal vi tippe og det kan kun gå for langsomt.

Publiceret 08 February 2019 03:00