Arkivfoto: brie

Arkivfoto: brie

DEBAT: Svar på læserbrevet 'Albertslund Kommune svigter vores børn!'

Marianne Burchall, formand for Børne- og Skoleudvalget i Albertslund Kommune

Det er både ærgerligt og bekymrende at høre rækken af forældre, der har dårlige oplevelser med deres børns hverdag i vores daginstitutioner. Det skal ikke være sådan. Vi ønsker at børn i Albertslund skal møde dagtilbud af høj kvalitet, hvor de kan trives, udvikle sig, lege og lære. Blandt andet derfor besluttede Kommunalbestyrelsen i budgetaftalen for 2019 at igangsætte en analyse af normeringerne i dagtilbud. Vi har brug for at blive klogere, så vi kan finde gode løsninger for fremtiden. Vi ønsker, at I forældre og jeres børn skal opleve, at Kommunalbestyrelsen årligt har valgt at prioritere dagtilbudsområdet med uddannede pædagoger og flere voksne pr. barn end landsgennemsnittet.

Vi er klar over, at nogle af vores daginstitutioner har økonomiske udfordringer, hvilket skyldes at børnefaldet generelt er faldende. Derfor er jeg og forvaltningen i dialog med de forældrebestyrelser og ledelser om, hvordan vores daginstitutioner bedst kan blive hjulpet til at få balance i deres økonomi og antal medarbejdere.

Først er vi ved at finde løsninger på, hvordan de udfordrede institutioner kan få hjælp til at afvikle deres underskud. Dernæst inviteres alle forældrebestyrelser til et dialogmøde, hvor løsningerne vil blive præsenteret og drøftet.

Publiceret 08 February 2019 09:28