Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Vi har et ansvar og vi vil løfte det

Leif Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem SF, formand for Miljø og Byudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Vivi Nør Jacobsen, 1. suppleant til kommunalbestyrelsen, Folketingskandidat for SF.

For et par uger siden var det et opslag på Facebook omkring en normeringssituation på en institution i Albertslund. Det opslag har fået SF til at stille en række spørgsmål til forvaltningen om den konkrete episode og de generelle forhold på den omtalte institution. SF og den øvrige kommunalbestyrelse har nu fået svar på de spørgsmål, vi har stillet. Svarene har fået SF til at stille yderligere spørgsmål. Det har vi og det gør vi, fordi de første svar ikke ligner den virkelighed, vi havde forventet og desværre peger på en virkelighed, værre end vi havde frygtet.

Nu er en enkelt episode en eftermiddag i en institution eller en fornemmelse af noget ikke et tilstrækkeligt grundlag til at foretage en endelig konklusion. Som politikere er vi nødt til at have fakta. Det er dem vi nu spørger endnu dybere ind til. Vi har over tid set normerings opgørelser fra BUPL, Albertslund kommunens interne opgørelser og fra KL, der hver især viser et niveau, de er ikke ens, men dog nogenlunde ensartede. Desværre kan vi ikke, når vi læser beretningen fra opslaget og heller ikke når vi ser forvaltningens svar, genkende tallene fra opgørelserne. Det bekymrer os i SF, bekymrer os, fordi vi faktisk har en klar ide om hvordan normeringerne skal se ud. Vi har i forbindelse med budgetaftalen for 2019 sammen med flere partier peget på, at tallene for normeringer skal kulegraves, så vi alle ved hvad vi får.

En del af kulegravningen er også at se på vikardækningen. Svarene på vores første runde spørgsmål viser, at der har været udfordringer med vikardækningen, udfordringer som også har belastet institutionens økonomi.

SF mener vi at børnenes behov kommer først, at det er tiden den ansatte bruger sammen med børnene som skal være det styrende i en daginstitution. Andre funktioner/opgaver må tildeles ud over tiden med børnene. Det vil være en kæmpe øvelse at komme dertil, men det er ikke desto mindre den retning vi vil i SF. Vi er allerede i gang, vi har spurgt både forvaltningen og BUPL om, hvordan normeringerne bliver beregnet helt aktuelt, og så må vi se på, hvordan vi får dannet et nyt talgrundlag – et grundlag som alle kan gennemskue og som rent faktisk giver det løft til voksen tid med børnene, som vi i SF mener der skal til.

Vi er i SF også sikre på, at tiltag i de retninger vi peger på, vil kræve at der skabes et revideret økonomisk råderum. Og godt nok har vi mange træer i Albertslund, men ingen af dem hænger der penge på. En sådan kabale vil sikkert betyde, at der er noget andet vi ikke skal.

Der er nok at arbejde på.

Publiceret 13 February 2019 09:38