Dennis Schmock og Hediye Temiz. Arkivfoto

Dennis Schmock og Hediye Temiz. Arkivfoto

DEBAT: Forældre, bliv ved med at blande jer

Hediye Temiz, medlem af kommunalbestyrelsen for De Radikale og Dennis Schmock 1. Suppleant til Kommunalbestyrelsen og folketingskandidat for Radikale Venstre.

“Kære med-forældre,

Først og fremmest tak fordi I gider råbe højt. Der er brug for, at nogen råber højt om forholdene i vores dagtilbud - og særligt om de par institutioner, som har det rigtigt svært økonomisk lige nu. Det er ikke rimeligt. Det er ikke godt nok.

Vi radikale tog under sidste års budgetforhandlinger initiativ til, at få kigget på normeringerne i institutionerne. Mange af os har nemlig også selv børn der går der. Vores egne oplevelser var medarbejdere og børn som blev presset for meget - særligt når der var medarbejdere, som blev syge.

Vi forsøgte fra radikal side at få indført minimumsnormeringer i alle kommunens institutioner.

Det lykkedes ikke - til trods for en stor vilje særligt fra vores og fra SF’s side. Det endte dog med en aftale om, at området skulle kulegraves og drøftes til næste års budgetforhandlinger. Det blev også besluttet, at man skulle arbejde for at holde niveauet fra 2014 (som svarer til BUPLs minimumsnormeringer). Det var trods alt en start på en proces - og hvad der var politisk vilje for bredt set.

Der er bred politisk enighed om, at gøre noget ved problemet for de økonomisk hårdt ramte institutioner. Det er rigtigt godt og takket være jeres indsats.

Der er dog ingen garantier for, at det bliver en god langsigtet løsning, som gør noget ved det underliggende problem for alle institutioner. Det slag kommer i værste fald først til at stå til budgetforhandlingerne ved efteråret. Det er derfor vigtigt, at I bliver ved med at råbe højt og blande jer - ikke bare nu - men også til efteråret når partierne skal til at forhandle.

Vi håber der kan samles politisk enighed om 4 ting:

Reelle minimumsnormeringer, sådan der er et rimeligt antal børn per voksen. Det er ikke i orden overfor medarbejdere og børn, at der kan være 8-10 børn eller flere til en voksen.

Institutionerne må ikke blive så hårdt ramt økonomisk ved langtidssygdom, som de gør i dag. Medarbejdere bliver syge. Det skal der være plads til - uden at det går ud over børnene og medarbejderne. Det må vi få lavet om.

Institutionerne skal ikke kunne slæbe rundt på en gæld hen over mange år, som det sker i dag. Det er ikke rimeligt at langtidssygdom, dårlige beslutninger, ændringer i sociale fordelingsnøgler eller langtidssygdom skal gå ud over børnene. Det skal være anderledes. Det skal stoppes, at man systematisk rykker børn på 2 år og 6 måneder fra vuggestuen op i børnehaven blot fordi man kan spare penge på det. Der er en grund til, at man har en generel regel som hedder 2 år og 10 måneder. Det kan lyde ret banalt, men det er ikke en selvfølge at det lykkedes. Det kommer formentligt til at blive rigtigt dyrt - og derfor kommer det også til at kræve en meget stor politisk vilje til at prioritere dette højere end mange andre emner.

Derfor en opfordring herfra - hold dampen oppe - og bliv ved med at råbe højt!”

Publiceret 14 February 2019 08:29