Stig Larsen. Arkivfoto

Stig Larsen. Arkivfoto

DEBAT: Sundhedsreform vil presse kommunen yderligere

Stig Larsen, Hedemarksvænge 35A

I regeringens udspil til en sundhedsreform indgår en pulje på 6 mia. kr. fordelt på 6 år.

De fleste pengene går til etablering af sundhedshuse og uddannelse. Gode tiltage. Men hvad så med penge til de mange opgaver? Regeringen fastlægger service- og anlægslofter, og regeringen vil fastholde, at den offentlige økonomi kun må vokse med 0,3%, hvilket svarer til en fjerdedel af behovet.

Sundhedsreformen lægger op til betydelige udvidelser af sundhedsopgaverne hos kommuner og lægepraksis. Bl.a. 500.000 færre ambulante besøg på sygehuse og 40.000 færre indlæggelser. I sundhedshusene nævnes opgaver som forebyggelse, kontrol og undersøgelser samt behandling af patienter med KOL, diabetes, hjertekarsygdom, muskel-skeletsygdom, demens samt angst og depression. Der nævnes også opgaver som fødselsforberedelse og sundhedspleje. Hvis kommunerne binder sig til disse sundhedsudgifter, så vil det gå ud over andre områder som f.eks. daginstitutioner, skoler, hjemmehjælp, kollektiv trafik mm.

I Enhedslisten er vi enige i etableringen af sundhedshuse, flere på sundhedsuddannelserne og flere beskæftigede i sundhedsvæsenet, bedre samarbejde mellem hospitaler og kommuner. Det kan sagtens lade sig gøre i den nuværende struktur, og man er godt i gang med samarbejdet flere steder. Der er dog brug for flere penge til hele sundhedssektoren. Der er pænt overskud på statsfinanserne, og sammenligner vi Danmark med en række andre lande, så ligger sundhedsudgifterne lavere i Danmark. Det er altså et spørgsmål om prioritering.

Regeringens udspil til en sundhedsreform er et valgoplæg, så deltag i debatten, og giv ud, tryk for, hvad du vil vælge?

Publiceret 11 March 2019 18:00