Jørn Jensby. Arkivfoto

Jørn Jensby. Arkivfoto

DEBAT: Vi skal trække nye borgere til byen for at sikre en bæredygtig økonomi og sund byudvikling

Jørn Jensby, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. marts, at der skal udarbejdes et debatoplæg og indkaldes ideer og forslag med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for arealet med radiostationen på Gamle Landevej 42, så det kan anvendes til boligbyggeri.

Albertslund har brug for at tiltrække mange nye borgere for at sikre en økonomi, der gør byen mere uafhængig af andres beslutninger.

I dag er kommunen i høj grad afhængig af, hvilke beslutninger der træffes i folketinget eller andre steder f.eks. i forbindelse med udligningsordninger mellem kommunerne.

Det er en kendt sag, at byen står med store økonomiske udfordringer på mange områder, og vi skal derfor have mod til at træffe beslutninger, der bidrager til en sund økonomi med reel mulighed for, at vi selv kan bestemme byens udvikling og fremtid.

Derfor skal den kommende byudviklingen tilrettelægges, således at der tiltrækkes familier, der kan bidrage økonomisk til udviklingen Albertslund helt generelt.

Denne sag er udtryk for en udvikling i den rigtige retning med henblik på opnå et bedre og mere bæredygtigt Albertslund.

Kommunen foranledigede i 2016, at grundens status blev ændret, så den kan anvendes til boligbyggeri.

I socialdemokratiet vil vi altid værne om kommunens grønne arealer, herunder Vestskoven.

60 procent af kommunens areal er grønne områder.

Det er tanken at bygge boliger på radiogrunden tæt op af Vestskoven, og det er derfor vigtigt at tilrettelægge det kommende boligbyggeri i respekt for nærheden til skoven.

Derfor ønsker vi en bebyggelsesprocent på området, der tager dette hensyn.

Vi ønsker endvidere fokus på indretning af friarealer, så der skabes en mere tydelig sammenhæng til skoven, og der arbejdes seriøst med biodiversitet, f.eks. med frugtbærende træer og buske, samt gode forhold for insekt- og dyreliv.

Vi skal have fokus på natur- og naturoplevelser i og omkring bebyggelsen, så den bliver åben og tilgængelig.

For god ordens skyld er det vigtigt at have for øje, at Radiogrunden ikke er - og aldrig har været - en del af Vestskoven. Den er indhegnet, og der har aldrig været offentlig adgang til grunden.

Det er ikke kommunen, der ejer grunden. Den er privat ejet af Ejendomsselskabet Norden, som ønsker området lokalplanlagt med henblik på boligbyggeri.

Publiceret 19 March 2019 11:07