Hans Blaaberg. Arkivfoto

Hans Blaaberg. Arkivfoto

DEBAT: Bevar Vestskoven!

Hans Blaaberg, Folketingskandidat – Nye Borgerlige

Byggeriet på Radiogrunden vil ændre skoven og adgangen til den, for alle de Albertslundere der har boet i byen i årevis. De næste år vil området være præget af tung trafik og støj, og efterfølgende vil 700 beboere have deres daglige færdsel, med biler og alt hvad der ellers hører til familielivet.

Det er en væsentlig forringelse af de herlighedsværdier Albertslund tilbyder, og argumentet for at bebygge området er, at Albertslund skal have ”nye borgere til at betale for velfærden”.

Velfærden i Albertslund er under pres – Institutioner er, med få nybyggede undtagelser, gamle og nedslidte, og normeringen er under al kritik, som flere forældre heldigvis har set, og nu reagerer på.

Skolerne har vanskeligt ved at tiltrække lærere, og det er ikke engang muligt at få en ”hel” læsebog i 1. klasse, som ikke mangler sider og i det hele taget er slidt og beskidt. Det private udbud af skoler repræsenteres kun af lilleskolen, som har et meget lille optag hvert år.

Men hvorfor mangler Albertslund egentlig penge? Hvad er det de nye borgere skal finansiere? Er det flere ledere på Rådhuset til over en million kroner i årsløn? Er det flere fremtidsprojekter som f.eks. bybelysning? Er det mere sprogundervisning til voksne indvandrere, som f.eks. i 2017 udgjorde 5,4 millioner? Er det flere penge til indsatser særligt rettet mod indvandrere og efterkommere der i 2017 beløb sig til 13,5 millioner kroner?

Hvorfor accepterer vi, at der er borgere i Albertslund kommune, der ikke bidrager, men kun trækker penge ud? Skal vi ikke begynde at stille krav til dem, i stedet for at ødelægge de få ting der gør, at man kan rekreere efter en lang arbejdsdag, og som gør at man har lyst til at bo i Albertslund, som ressourcestærk borger?

Og hvem er det så, kommunalbestyrelsen vil tiltrække? Det ville give mening at forsøge at tiltrække ressourcestærke borgere med høj indkomst – Men nej, Kommunalbestyrelsen sigter på lejeboliger, så er målet jo ikke ressourcestærke borgere med høj indkomst.

Kunne man ikke forestille sig, i stedet for at ødelægge de herlighedsværdier der findes i Albertslund, at løse problemerne fra bunden? Rette op på skoler og dagtilbud, gør området attraktivt, sænker grundskylden, og bare i det hele taget gør området attraktivt, så de ressourcestærke skattebetalere, vælger Albertslund til, helt uden løfter om billige lejeboliger for de få – Midt i Vestskoven.

Publiceret 20 March 2019 05:00