Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Fup og fakta om årets vandregning for 2019

Peter Holm Larsen, Herstedøstervej 1

Debatten om størrelsen af årets vandregning for 2019 må ske på et oplyst grundlag og ikke på fup, men på fakta.

Leif Dahl Christensens indlæg i AP og det efterfølgende svar fra borgmester Steen Christiansen og bestyrelsesmedlem i HOFORs vandselskaber Povl Markusen er kun den halve eller kvarte forklaring.

Jeg vil forsøge med et enkelt og alligevel komplekst eksempel at forklare baggrunden for den højere vandregning i 2019. Men det kræver lidt forståelse for teknikken bag opkrævningerne som er illustreret nedenfor i en fiktiv forbruger.

Lad os antage, at en forbruger, har et fast vandforbrug på 10 m3 vand hver måned og at 1 m3 vand koster 50 kr. inklusive afgifter.

I marts 2016 opkræves aconto vandforbrug for 2016 med 120 m3 svarende til 6.000 kr.

Det faktiske forbrug for perioden 1. januar -31. december 2016, som aflæses 31. december 2016 udgør 120 m3, svarende til aconto opkrævede.

I marts 2017 opkræves derfor igen aconto for 2017 på 120 m3 svarende til 6.000 kr.

I forbindelse med årsaflæsningen for 2017 foretages denne 30. november 2017, og opkræves administrativt dækkende perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017. Men da aflæsningen foretages 30. november 2017, er årsforbruget dermed aflæst til 110 m3.

I marts 2018 er opkrævningen derfor som følger: For meget betalt aconto 2017 10 m3 svarende til -500 kr. Aconto forbrug for 2018 skønnes til 110 m3, svarende til 5.500 kr. Opkrævningen i mats 2018 udgør derfor i alt 5.000 kr. svarende til 100 m3 vand, svarende til et fald på ca. 17 %. Denne tekniske omlægning var i øvrigt med til at placere Albertslund i 2017 på danmarkskortet, med en suveræn og ”flot” rekord i størst vand vandreduktion af alle kommuner i 2017.

I 2018 ændres aflæsningstidspunktet igen – denne gang til 30. januar 2019. Forbruget fra sidste måleraflæsning 30. november 2017 – 30. januar 2019, udgør dermed 14. måneder og forbrug dermed 140 m3.

I marts 2019 er opkrævningen derfor som følger: For lidt betalt aconto 2018 30 m3 svarende til 1.500 kr. Aconto forbrug for 2019 skønnes til 140 m3, svarende til 7.000 kr. Opkrævningen i mats 2019 udgør derfor i alt 8.500 kr. svarende til 170 m3 vand. Derfor oplever alle en kæmpe stigning fra 2018 til 2019, selv om vandforbruget har været fuldstændig konstant i perioden 2016-2018.

Det positive er, at mange i marts 2020 vil opleve et nyt stort fald i vandregningen i forhold 2019. Men for 2021, vil alt igen være tilbage til det korrekte niveau på 120 m3 pr. år.

Eksemplet er simplificeret meget, for at illustrere effekten af ændring af aflæsningstidspunkter og opkrævningsperioder.

Nogle vil måske tænke ”Målet helliger midlet” – resultatet var, at Albertslund blev Danmarksmestre i 2017.

Publiceret 06 April 2019 04:00