Luftfoto 28. august 1993 erder spor af træer, der er plantet med maskine.

Luftfoto 28. august 1993 erder spor af træer, der er plantet med maskine.

DEBAT: Radiogrunden - forvaltningens påstand er absurd

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

Albertslund kommunes forvaltning påstår at skoven på Radiogrunden er plantet efter 1999.

Dette er i direkte modstrid med den dokumentation i form af flyfotos fra 1995, 1998 og 1999 som viser plantet skov på hele arealet.

Forvaltningens påstand er absurd alene af den grund at alle træer indeholder fødselsår og alder i de årringe som er i træernes stammer. Det er almindelig børnelærdom og en anerkendt metode til at bestemme træers alder. Forvaltningen må undervises i den svære kunst det er at tælle årringe og lade være med at gætte ud i det blå. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag ikke på gætterier.

Arkivfoto fra Radiogrunden: Benny Klausen

Arkivfoto fra Radiogrunden: Benny Klausen

Udover teksten i den gamle lokalplan 6.1 med kravet om at Radiogrunden skulle være tilplantet med skov, inden de nye master blev taget i brug, har vi også udsagn fra manden som plantede træerne i Vestskoven, og i 1990 plantede alle træerne på Radiogrunden. Han er pensioneret skovfoged, hedder Hans Jönsson og bor i Herstedøster. Han er en flink mand og fortæller gerne om Radiogrunden.

Skoven på Radiogrunden er plantet i 1990 og er dermed fredskov.

Der gives ikke, i betydningen aldrig, dispensation til byggeri i fredskov.

Bevar Finn Aaberg-skoven.

Publiceret 09 April 2019 10:15