Helge Bo Jensen. Arkivfoto: brie

Helge Bo Jensen. Arkivfoto: brie

DEBAT: S i Albertslund modarbejder fællesskabet

Der var engang da Socialdemokratiet i Albertslund faktisk opbyggede fælles løsninger til gavn for de mange. Man kunne også dengang kritisere socialdemokraterne for mange ting, men trods alt blev der bygget almene boliger i forskellige størrelser. Man var fast besluttet på at etablere og udvide Vestskoven, og man havde bestemt ikke travlt med at sælge kommunens fælles grunde og ejendomme til private spekulanter og kapitalgrupper.

Det er åbenbart slut nu. Stort set alle vores fælles værdier i form af kommunale grunde og ejendomme er til salg. Det kommunalt ejede center er solgt for nogle år siden. Nu vil man også sælge pladser og stier gennem centeret. Albogrunden er solgt - og selv en del af Vestskoven, nemlig Radiogrunden, ønskes fældet og bebygget.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 9. april ønsker S og et flertal i kommunalbestyrelsen nu også at sælge Føtex-grunden og halvdelen af den store parkeringsplads. Begge dele er kommunalt ejet - og Føtex betaler leje til kommunen. Vi har bedt om at få den principielle del af sagen, uden priser og lignende, på den åbne dagsorden, så diskussionen i det mindste kan foregå i offentligheden. Det har borgmesteren imidlertid afslået.

Nu må det være slut med at sælge ud af vores fælles værdier!

Derfor vil vi henvise til følgende formulering i budgetaftalen for 2019: "Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme fordrer enighed partierne imellem". Enhedslisten er med i årets budgetforlig, og som det fremgår er vi ikke enige. Derfor kræver vi, at sagen om salg af Føtex-grunden bliver opgivet og udgår af dagsordenen.

Publiceret 09 April 2019 08:52