Privattegning af krybekælder

Privattegning af krybekælder

DEBAT: Nej tak til forsøg med jordopvarmning af Galgebakkens huse

Benny Klausen, Galgebakken Vester 8-3

Beboerne i Galgebakken var den 7. maj til informationsmøde om renoveringen af bebyggelsen. Den store ekstra undersøgelse, granskning, som Landsbyggefonden satte i gang sidste år, var afsluttet og nu skulle beboerne præsenteres for resultatet.

Det blev på alle måder et stort møde. Fremmødet var stort, løsningerne var stort tænkt og den store pung var blevet åbnet for at løse Galgebakkens mange problemer. Hurra for det.

Først og sidst var det skimmelproblemerne som er blevet forsøgt løst. Det kan vi glæde os over, men forslaget til en løsning var desværre med en meget alvorlig fejl. Det kommer jeg tilbage til. Det bedste nyt var planen om genhusning under renoveringen.

Så vi skal ikke bo sammen med håndværkerne mens der arbejdes og vi skal ikke i bad på parkeringspladsen under renoveringen af vores badeværelser sådan som de første planer var.

Hovedårsagen til genhusning er planen om nye gulve. Ud med de gamle med skimmel og ind med de nye med gulvvarme, også i badeværelset.

Det er næsten ikke til at tro og det skal vi heller ikke, for her er det den alvorlige fejl er gemt.

For at sikre mod fremtidig skimmel i gulvet skal gulvvarmen nemlig være tændt hele året, også om sommeren. Årsagen er at der ikke er plads nok til isoleringen under gulvvarmen.

I stedet for isolering har granskerfirmaet foreslået at krybekælderen under boligerne holdes opvarmet hele året.

Det tager jeg lige en gang til:

Krybekælderen under boligerne i Galgebakken skal holdes opvarmet til 17gr hele året for at undgå skimmel i de nye gulve.

Krybekælderen, som ligger under gulvene, er et uisoleret, naturligt ventileret rum, hvilket på almindeligt dansk betyder at alle vinduerne i krybekælderen står åbne. Kælderen har jordgulv hvor der ofte står vand og er på ca. 50.000m2. Med en gennemsnitshøjde på 1 meter er det 50.000m3 varm luft som skal sikre vores nye gulve.

En sådan løsning, med opvarmning af krybekælderen, er ikke i orden, da opvarmning af vores planet i forvejen går for stærkt. Galgebakken vil selvfølgelig gerne have gulvvarme men siger nej tak til forsøg med jordopvarmning.

Publiceret 10 May 2019 09:00