Hjørnegrunden. Arkivfoto: brie

Hjørnegrunden. Arkivfoto: brie

DEBAT: Hjørnegrunden igen

Frede Vestergaard, Borgager 54

Hvor er det synd at Hjørnegrunden i Herstedvester skal bebygges med hele 38 boliger mod 20 i den tidligere lokalplan. Jeg bor ikke selv i landsbyen, men går næsten daglig tur i gennem den.Byggeriet vil helt ændre landsbyens karakter, så meget mere som en del af husene skal opgøres i to fantasiløse etager. Synd at det ikke er muligt at bevare landsbyens form. Forventningen er, at seniorer vil fra flytte deres relativt store ejerboliger, men er det virkelig så værdifuldt at få nogle ekstra børnefamilier/ skatteydere til kommunnen, når der også følger udgifter med til daginstitutioner, skole og meget andet?

Hjørnegrunden er ligesom Stensmosegrunden solgt til et firma, der kalder sig Fællesheden A/S, som det nu fremgår af store skilte på grundene, så løbet er kørt. Det kan kun skyldes at kommunalbestyrelsens flertal af medlemmer reelt ikke har nogen indflydelse på, hvad de bliver præsenteret for og vedtager. Det er værd at gentage, at bag Fællesheden A/S gemmer sig et firma kaldet Propreco, som tegnes af David Ernst Sunne. Som Helle Iversen fra Herstedvester tidligere har påpeget i AP efter at have kigget i CVR-registret og på www.lasso.dk har David Ernst Sunne har været involveret i mindst 12 firmaer, som indenfor mindre end 12 måneder efter at David Ernst Sunne har været ansat i eller medejer af firmaet, er gået konkurs.

Så jeg vil opfordre håndværksfirmaerne, der skal stå for på byggeriet til at sikre sig, at de får deres betaling hen ad vejen, så de ikke ender med til sidst at stå med et stort ubetalt tilgodehavende, fordi selskabet bag bringes til at gå konkurs, som det skete op til finanskrisen for godt ti år siden. Enhedslistens Helge Bo Jensen sagde ifølge AP (20.3.2018) at en af bagmændene bag Propreco nævnes som en af de centrale personer bag finanskrisen i Danmark.

Til borgmesteren vil jeg stille spørgsmålet: Har de to projekter, Hjørnegrunden og Stensmosegrunden været i udbud, så andre såkaldte developere kunne komme med deres forslag til hvordan der skulle bygges? Eller er initiativet kommet fra Propreco, hvorefter kommunen har solgt grundene til selskabet på grundlag af Proprecos oplæg. Og hvordan sikres kvaliteten af byggeriet?

Publiceret 22 May 2019 04:00