Sim Krahl. Arkivfoto: brie

Sim Krahl. Arkivfoto: brie

DEBAT: Go-cart bane nær beboede områder!

Sim Krahl, Lavager 14

Hvis det står til politikerne, vil den nuværende bane blive flyttet til Stadion!

Banen for AMC ( Albertslunds Motorsport Center ) er i dag placeret ved Hyldagerskolen og Vridsløseslille. På grund af planlagte nye boliger på området, er det besluttet, at banen skal flyttes, da støjgenerne ikke er forenelige med boligområder!

Med nuværende forslag flyttes kun problemet til et andet beboelsesområde i kommunen – og det kan da ikke ha´ sin berettigelse!

For at forsøge at løse støjgenerne ændres AMC til en kommunal klub AMK ( Albertslund Motorsport Klub ) – en fritidsklub for unge under 18 år med gratis mulighed for deltagelse. Kommunen vil så købe 10 el-crossmaskiner og 10 el-gocartmaskiner til i alt 2 mill. kr.! Støjgenerne herfra ved træning og konkurrencer er uafklaret! Såfremt banen skal benyttes til almindelig kørsel med benzindrevne go-carts og motorcykler, skal der bygges en 9 m. høj støjvold mod beboede områder. Alternativt skal der lejes baner i andre kommuner, hvilket medføres yderligere omkostninger.

Såfremt forslaget gennemføres vil det koste ca. 18 mill. kr. yderligere og inddragelse af ca. 20.000 m2 eller ca. 9 % af Stadions fodboldareal! Dette vil få alvorlige konsekvenser for afvikling af de store sportslige stævner, som Fodbold, Håndbold og Senioridræt har og får flere af i de kommende år med den større medlemstilgang, som en udvidelse med den 3. hal vil medføre!

Støj og gener fra flytningen af go-cart banen kan ikke undgås. Da vindretningen primært er vestvendt, vil larmen og kørsel til og fra aktivitetsstedet kunne høres i de beboede områder nær Stadion.

De fleste politiske partier markerer sig gerne med miljøvenlige tiltag – og støj er i høj grad en faktor, der har stor indflydelse på ens velvære!

Den øgede trafik på Ring 4 er i forvejen med til at gøre opholdet i haverne mærkbart generende – og en motorsportsbane i nærheden vil kun gøre området endnu mindre interessant at bo i!

Når den nye sportshal kommer i 2020 vil vi se en voksende interesse for deltagelse i de mange sportsgrene på Stadion – herunder fodbold, som vil beslaglægge banerne i meget større omfang end vi hidtil har set.

Motorsporten har også sin berettigelse, men hvorfor er det ikke er muligt at fastholde nuværende placering – nu når der kun vil være begrænset støj med el-drevne køretøjer?

De mange penge der skal bruges for flytning af aktiviteten – kan de ikke benyttes til andre formål til større gavn for Albertslunderne?

Publiceret 26 May 2019 18:00