DEBAT: Hvem eller hvad forhindrer bedre og billigere løsninger i VA4 Syds element-renovering?

Tommy Larsen, Ørnens Kvarter 9E:

Mine mange forslag til at forbedre kvaliteten og/eller reducere udgifterne til elementrenoveringen i VA 4 Syd bliver som regel ignoreret uden nogen faglig begrundelse.

Jeg har derfor fremsendt et forslag tilsSeniorprojektleder i BO-VEST, Peter Føhrby Nybom, der giver bedre miljø- og klimaløsninger samt bedre kvalitetsløsninger og sidst men ikke mindst, mindre husleje.

Lad mig starte med at nævne nogle steder der kan spares.

1. Vores rådgivere har tidligere anbefalet at vi mindsker antallet af vinduesfag og gør vinduesfladerne tilsvarende større da det vil gøre renoveringen billigere og varmeregningen mindre. Vi kan spare 5 vinduesfag pr. bolig på havefacaden.

2. Vælg glas til gulv, det giver mere lys til boligen og er billigere end de normale brystninger.

3. Bambus kan fældes efter 6 år og er derfor det mest bæredygtige af de 4 træsorter; bøg, eg, ask og bambus. De 3 andre trætyper bidrager bedre til CO2 optagelsen, så disse trætyper bør ikke fældes.

4. Terrænet skal falde 3 % på de første 3 meter der ligger nærmest huset, gerne mere, så der er ikke behov for en sokkelrende hvis vi overholder vedtægterne.

(Boligerne har udhæng. Grundene er højtliggende og undergrunden er moræneler).

*Kommunen har intet krav om flisefrie områder, da de vurderer det som »område, hvor nedsivning ikke vurderes mulig« (moræneler) https://albertslund.dk/media/58973/Nedsivningskort.jpg

Vi skal tænke økonomi på både kort og lang sigt, så jeg tager udgangspunkt i at:

Af de samlede udgifter til et produkt i hele dets levetid går 85 % af udgiften til vedligeholdelse og 15 % til anskaffelse, dvs. at det er på vedligeholdelsen vi kan spare penge.

Køb af køkken- og badeværelsesløsninger bør findes, hvis de er billigst, hos firmaet Ikea, der giver op til 25 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl.

Alle beboernes individuelle valg fjernes og byggeudvalget anbefaler de bedste og billigste løsninger under hensyntagen til de ovenstående råd og anbefalinger.

Jeg kan i dette indlæg i AP uddybe punkterne og nævne at:

Reduceringen af vinduesfag i havefacaden kan erstattes af store vinduesfag som vores tidligere rådgiver anbefalede og det vil ikke forhindre de lovpligtige flugtveje.

VA har, efter hvad jeg har fået oplyst, tilsluttet sig FN’s 17 verdensmål, men af de 4 valgmuligheder til trægulve, bøg, eg, ask og bambus, vælger man ikke det eneste bæredygtige alternativ, nemlig bambus, der også kræver mindst vedligeholdelse og derfor i længden er billigst, men fastholder valgmulighederne bøg, eg eller ask.

Og afdelingsbestyrelsen fastholder at bruge træ til plankeværker, skure og carporte i stedet for nonwood der er genbrugsplast, selvom netop genbrug indgår i FN’s verdensmål og selvom man ved at nonwood ikke er vedligeholdelseskrævende og derfor på dette punkt ikke belaster huslejen.

Kan afdelingen blæse på FN og VA’s beslutninger og nægte at benytte genbrugsplast?

Muligheden at købe køkken- og badeværelsesløsninger i firmaet Ikea bliver slet ikke afprøvet selvom alle kan se at det muligvis ville nedbringe huslejen.

Jeg kunne fortsætte, men er mere interesseret i at vide hvorfor afdelingsbestyrelsen i VA4Syd ikke vælger løsninger der giver en billigere husleje, men fastholder deres personlige valg, der fordyrer renoveringen.

Publiceret 15 June 2019 06:00