DEBAT: Svar til Jørgen Andersen om Vestforbrænding

Hans-Henrik Høg, leder af byg, miljø og forsyning, Albertslund Kommune:

Jørgen Andersen spørger i et indlæg den 9. juni i Albertslund Posten, hvem der styrer Vestforbrænding, da han oplever, at naboens haveaffald ikke afhentes.

Vestforbrænding indsamler affald i Albertslund ud fra de aftaler, der blandt andet fremgår på kommunens hjemmeside under ”Mit affald”, https://albertslund.dk/borger/affald-energi-og-forsyning/mit-affald/.

I forhold til store mængder haveaffald, som skal afhentes med grab, afhentes som udgangspunkt kun op til 5 m3 per bestilling. Renovatøren afregnes per bestilt afhentning med grab op til 5 m3. Har man mere end 5 m3 stort haveaffald, kan man få taget det hele med, hvis man i forbindelse med sin bestilling angiver, hvor mange gange 5 m3, man har. Vi skal beklage at vores hjemmeside ikke har gjort nok opmærksom på det – og vi har nu forsøgt at rette til, så det fremgår mere tydeligt.

Vedrørende indsamling af småt haveaffald i sække gælder det også, at renovatøren udelukkende afregnes pr. bestilling. Det betyder desværre, at det ikke er muligt for os at få renovatøren til at tage haveaffaldssække med fra en nabo, som ikke selv har bestilt afhentning. Vi indrømmer, at det for den enkelte kan forekomme uhensigtsmæssigt, men vi har vurderet, at det er den bedste måde at styre det på.

Der er som udgangspunkt faste dage for afhentning af affald, men der kan forekomme situationer, hvor der opstår forsinkelser hos vognmanden, så det ikke er muligt at indsamle alt affald den planlagte dag. Det kan f.eks. ske i tilfælde af sygdom, vognnedbrud osv. I de tilfælde aftales det mellem Vestforbrænding og vognmanden, om der må indsamles den følgende dag.

Albertslund Kommune håber, at svaret her forklarer den manglende afhentning af affald. Og jeg håber, at det vil være med til generelt at oplyse, hvordan der skal bestilles afhentning for at sikre, at alt haveaffald afhentes af renovatøren.

Publiceret 18 June 2019 20:31