DEBAT: Med lov skal lov holdes

Vivi Nør Jacobsen, Egebo 21:

"Bevar Vestskoven" stillede op med spørgsmål til kommunalbestyrelsen og borgmesteren tirsdag aften, fordi vi undrer os over tre ting:

1. Hvad borgmesteren forstår ved dialog? For efter afgørelsen af at der er fredskov 24. april lagde han op til dialog. Men det næste der skete var, at vi hørte var Miljøstyrelsen – ikke borgmesteren - at kommunen har klaget og sagen går om. Det synes vi ikke er dialog.

2. Hvordan ser kommunalbestyrelsen egentlig på kommunens lokalplaner? For den gældende plan fra 1987 slår fast, at der skal være skov og dermed træer på radiogrunden, og at de skal plantes af kommunen. Så mener man ikke, at lokalplanen skal følges?

3. Hvorfor tager man ikke svarene fra Miljøstyrelsen på de spørgsmål, som kommunen tidligere har stillet, med i sagen på mødet? Man skriver i stedet, at man ikke har fået svar. Men mødet blev holdt den 19. juni og der var kommet svar fra styrelsen den 20. maj, viser vores aktindsigter.

"Bevar Vestskoven" er ikke imod, at der sker en partshøring. Regler skal nemlig holdes, og siger reglerne, der skal partshøres, skal der naturligvis det. Det gælder så også for lokalplaner, synes vi. Og hvis den gældende lokalplan følges, så bygger den grobunden for skov på Radiogrunden.

Lokalplanen fra 1987 for området, som slår nemlig fast at delområde D ”udlægges til offentligt formål, telekommunikation”. Men der står også videre:

"Område D forudsættes i størst mulig udstrækning tilplantet som skov, hvis udformning tilpasses efter de tekniske anlæg, som skal indplaceres i området (§8.3)", og at ”den under § 8.3. omtalte beplantning skal etableres efter en af kommunalbestyrelsen godkendt beplantningsplan (§8.4). Og så er der endda en fodnote, der slår fast at ”Det forudsættes, at beplantningsplanen udarbejdes i samarbejde med Københavns Skovdistrikt for at opnå den bedst mulige tilpasning til beplantningen i område F”.

Vi oplever en selektiv tilgang til lokalplanen, og derfor råber vi op. Og vi stillede derfor disse spørgsmål til borgmesteren, som vi håber at få svar på nu hvor, svarene ikke kom i aftes:

- Anerkender borgmesteren og KB-medlemmerne lokalplanen af 1987? Hvis ikke, hvad er så gældende for området? Hvis ja, hvordan er vi så havnet her?

Og lad os så slå fast at ja, vi er imod boliger i Vestskoven. Vi synes nemlig fortsat, skoven skal være for de mange – og ikke boligområde for de få. Meld dig ind i Facebook-gruppen "Bevar Vestskoven" og støt og følg vores arbejde.

Publiceret 20 June 2019 07:00