Modelfoto.

Modelfoto.

DEBAT: Radiostationen og borgmesteren

Leif Svendsen, Enebærhaven 101:

På kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni gav borgmesteren udtryk for, at han går meget op i demokratiske rettigheder. Ihvertfald kommunens rettigheder med hensyn til afgørelse om fredskov ved Radiostationen.

Vi skal værne om vores demokratiske ret til at udtale os og sikre at kommunalbestyrelsen bliver hørt”.

Miljøstyrelsen erkender at Albertslund Kommune og ejeren ikke er blevet hørt som part i sagen om fredskov ved Radiostationen. Og det skal den ifølge Forvaltningsloven §19. Helt fint med os. Loven skal holdes. Borgmesteren får det dog til at lyde som om kommunen overhovedet ikke har været engageret (part) i sagen. Det har kommunen været siden marts 2019 med egne undersøgelser og forespørgsler til Miljøstyrelsen og møder med Danmarks Naturfredningsforening.

Forvaltningens direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup sendte en måned efter afgørelsen om fredskov, et brev til Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær d. 29. maj 2019. En sag på syv sider.

En lille del af denne syv siders sag omhandler den manglende partshøring. Resten er en lang gennemgang, hvor forvaltningen bestrider Miljøstyrelsens afgørelse af 24. april. Forvaltningen anmoder om at Miljøstyrelsen på den baggrund genovervejer afgørelsen om fredskov.

Forvaltningens henvendelse til Miljøstyrelsen har ikke været behandlet i kommunalbestyrelsen inden den blev afsendt. Husk borgmesterens ord om at ”sikre at kommunalbestyrelsen bliver hørt”. Så ingen i kommunalbestyrelsen eller Radiogruppen har været orienteret om, at kommunen arbejdede for at omstøde afgørelsen før den syv siders sag blev udleveret på et møde i Økonomiudvalget i 11. juni!

På kommunalbestyrelsesmøde d. 18. juni stillede repræsentanter for Radiogruppen spørgsmål til processen. Borgmesteren hørte spørgsmålene og sagde han ville svare på dem, når punktet vedrørende partshøring og fredskov kom op senere på mødet.

Svarede borgmesteren så på de konkrete spørgsmål? Næ! Borgmesteren talte om demokrati og retten til at blive hørt.

Er det fordi borgmesteren synes, det er ubehageligt at svare. At hans erklæringer om, at - ”Nu vil vi koncentrere os om andre boligplaner i Albertslund, så vi kan tiltrække flere.” m.fl. – ikke var hvad han i virkeligheden mente. Men at han og hans forvaltning bag om ryggen på borgere og kommunalbestyrelse arbejdede ihærdigt for at få omgjort beslutningen om fredskov. At omsorgen for partshøring i virkeligheden er skalkeskjul for at få omgjort Miljøstyrelsens beslutning.

Flertallet af politikerne i kommunalbestyrelsen gav forvaltningen – som helt klart arbejder i ejerens interesser - lov til at formulere høringssvaret - uden at kende til det præcise indhold:

  • Politikerne skal på forhånd godkende et høringssvar der ”svarer til” et tidligere fremsendt brev til Miljøstyrelsen - hvilket af de der er fremsendt til Miljøstyrelsen? Og hvad betyder ”svarer til”?
  • Politikerne skal på forhånd godkende et supplement ”med en nærmere redegørelse for konsekvenserne i lokalplanens anvendelsesmuligheder” uden at kende indholdet og de konsekvenser som forvaltningen mener der er!

Til beslutningen blev tilføjet at mindretallet i kommunalbestyrelsen kunne komme med en mindretals-udtalelse inden 24. juni. Samt at undersøge om brevet til Miljøstyrelsen fra d. 29. maj er afsendt i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Vi i Radiogruppen er sikre på, at Miljøstyrelsen har truffet en korrekt beslutning om fredskov. At dokumentation og argumenter er solide. Miljøstyrelsens eneste brøde er at de ikke har lavet partshøring.

Publiceret 20 June 2019 08:24