DEBAT: Herstedvester Svømmehal 2.0

Nils Jul Gjerlev, medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti:

På seneste kommunalbestyrelsesmøde tog kommunalbestyrelsen de første små skridt i retning af at finde en fremtidig løsning med den nedlukkede svømmehal ved Herstedvester Skole. Det var en stor glæde for Det Konservative Folkeparti, at vi sammen med de øvrige budgetpartier i forbindelse med budget 2019, fandt penge til at undersøge fremtidige anvendelsesmuligheder og samtidig få et overslag på økonomien.

De fremlagte forslag til fremtidig anvendelse var som følger – nedrivning, fleksibel hal, svømmehal, teknologisal og aktivitetscenter. Alle løsninger var omkostningstunge, men det var bemærkelsesværdigt billigere at genetablere svømmehallen end tidligere spået.

Vi konservative finder, at det er forslagene om genetablering af svømmehallen eller ændringen til en fleksibel hal, som ønsket af Herstedvester Skole, der bør arbejdes videre med. I den kommende tid er der behov for at få afdækket skolens behov mere præcist, såvel som det skal afdækkes, hvorvidt kommunens kapacitet i forhold til svømmetider er passende. Når behovet for en ”ny” svømmehal skal vurderes, bør alderen og tilstanden på vores øvrige svømmeanlæg også tages i betragtning.

Det blev vedtaget, at sagen oversendes til de kommende budgetforhandlinger. Aftenens beslutning kan dermed betragtes som en gratis omgang. Næste skridt kræver større vilje blandt os politikere til at prioritere sagen blandt mange andre.

Det er vi i Det Konservative Folkeparti klar til og vi ser frem til de kommende drøftelser og håber på, at vi inden for en årrække igen får aktivitet i den gamle svømmehal.

Publiceret 21 June 2019 07:00