DEBAT: Svar til Tommy Larsen

Lena Kujahn, Ravnens Kvarter 14b, p.v.a. afdelingsbestyrelsen i VA 4 Syd:

Svar på Tommy Larsens indlæg om VA 4 Syds renovering.

Tommy skriver om sine holdninger til forskellige temaer omkring renoveringen af vores boliger. Den debat har vi haft flere gange før på beboermøder, i vores beboerblad og også her i AP.

Han skriver til slut i sit indlæg, at han er interesseret i at vide, hvorfor “afdelingsbestyrelsen i VA 4 Syd ikke vælger løsninger, der giver en billigere husleje, men fastholder deres personlige valg, der fordyrer renoveringen.”

Tommy har selv deltaget i byggeudvalgets arbejde, som medlem af afdelingsbestyrelsen, indtil han trådte ud. Han ved godt, hvilken lang og grundig beboerdemokratiske proces renoveringen har været og stadig er igennem.

Det vi arbejder med i byggeudvalget er produktet af beboernes deltagelse i fokusgrupper og på beboermøder. Det har været en lang og omstændelig proces med mange ønsker helt fra nye huse og ned til proppen i vasken.

I 2016 deltog mange beboere i syv fokusgrupper. De mange ønsker blev samlet sammen, og på et beboermøde i 2017 blev fokusgruppernes arbejde behandlet i form af en stemmeseddel. Det er det grundlag, der arbejdes videre på i byggeudvalget.

Hen ad vejen er der reguleret på det, da de mange tilvalgsmuligheder kunne fordyre projektet.

Vi vil stærkt have os frabedt at få påduttet personlige særinteresser i vores arbejde. Vi gør det ikke for personlig vindings skyld, men for helheden i vores dejlige afdeling.

Og tak til de rigtigt mange beboere, der følger engagerede med i processen.

Renoveringsprojektet sker i fællesskab med VA 4 Nord. Derfor er næste beboermøde et fælles informationsmøde, som foregår i MusikTeatret på onsdag den 26. juni.

Publiceret 21 June 2019 06:00