Arkivfoto

Arkivfoto Katarina Sundelin / PhotoAlto

DEBAT: Hvorfor bruge Landsbyggefondens midler til at nedrive velfungerende boliger?

Afdelingsbestyrelserne i Vridsløselille Andelsboligforening: VA 4 nord og VA 4 syd. Lena Kujahn og Lise Kaadach

Åbent brev til folketingspolitikerne og kommunalpolitikerne i Albertslund kommune

Landsbyggefonden og renovering af 1005 gårdhuse i Albertslund syd.

Kære politikere!

I Albertslund syd er der gang i en renovering af 1005 gårdhuse.

Halvdelen af gårdhusene er færdigrenoveret og der er gjort en del erfaringer.

De gårdhuse, der er færdigrenoverede, fik støtte af Landsbyggefonden til en “energirenovering”: en renovering, der foregik indefra. Dvs. Det indvendige blev renoveret, tagene og facaderne bibeholdes med en isolerende behandling. Resultatet deraf er, at tage og facader skal have endnu en renovering om ca. 20 år.

De sidste 505 gårdhusene står snart for tur.

Det er blevet konkluderet på første del af projektet, at det forholdsmæssigt er for dyrt at renovere som tidligere og Landsbyggefonden tilkendegav, at man ville støtte et elementbyggeri: nedrivning af boligen til soklen og genopbygning med elementer og efter gældende nutidige isoleringstandard. Det ville komme an på økonomien: hvor meget de ville støtte og hvor stor en huslejeforhøjelse de mener, vi kan bære.

Stort besøgte beboermøder har accepteret et huslejeloft, der ville have været acceptabelt for en elementrenovering. Et stort flertal i vores boligafdelinger er for denne form for renovering.

Mange fagfolk har igennem de mange år givet udtryk for at det bedre kunne betale sig at rive boligerne ned og bygge nyt op.

Lige pt er intet afgjort: efter licitation og udbud viser projektet usikkerheder økonomisk: vil Landsbyggefonden og Albertslund kommune støtte eller skal vi igennem samme projekt som de færdigrenoverede gårdhuse?

Vi ved at Landsbyggefonden er presset for økonomiske midler.

Hvorfor skal de penge, som vi lejere har indbetalt til fonden bruges symbolpolitisk af politikere på deres ideer om frygt for ghettoer/ parallelsamfund?

Hvorfor bruge fondens midler til at nedrive velfungerende boliger, når man kan styrke den lokale identitet ved boligsociale tiltag?

I politikere har stort fokus på miljø og klima.

Det er ikke miljømæssigt bæredygtigt at lave en renovering, der skal starte forfra om ca.20 år.

Renovér for fremtiden, så vi kan sikre en bred beboersammensætning med en blanding af sociale, økonomiske og menneskelige ressourcer.

Støt Landsbyggefonden og returner beboernes penge.

Med venlig hilsen

På vegne af

Afdelingsbestyrelserne i Vridsløselille Andelsboligforening: VA 4 nord og VA 4 syd.

Publiceret 01 July 2019 08:49