Poul Evald Hansen. Arkivfoto

Poul Evald Hansen. Arkivfoto

DEBAT: Boligafdelinger bør droppe brug af pesticider

Poul Evald Hansen, formand Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund

Til boligselskaber og private

I Albertslund har kommunen i en årrække ikke brugt pesticider som f.eks. Roundup/Glyphosat på sine arealer, og Naturstyrelsen har heller ikke brugt dem i Vestskoven. Kommunens og Naturstyrelsens arealer drives helt uden sprøjtning med pesticider og gødskes heller ikke. Og det er udmærket. Man kan se den positive udvikling af naturværdierne som følge heraf på de offentligt ejede arealer.

Det er jo en betydelig del af Albertslund som er omfattet af disse principper, måske 60 pct. af arealet.

Så er der de private haver. Her kører kampagnen Giftfri Have, som flere og flere tilslutter sig.

Tilbage er så et betydeligt antal almennyttige bebyggelser under VA, KAB osv. Mange, de fleste, administreres af BO-VEST.

Vi er opmærksomme på, at nogle boligafdelinger stadig bruger pesticider på deres arealer. Andre, f.eks. Galgebakken og Hyldespjældet, har vist aldrig brugt dem, men mange gør. For et par uger siden så vi, at der blev sprøjtet med Roundup e.l. ved husene henne omkring Vestcentret.

Skulle vi ikke se at få alle boligafdelinger til at stoppe brugen af pesticider?

Kunne f.eks. VA ikke vedtage at forbyde det i deres afdelinger? Kunne BOVEST komme på banen som administrationsselskab?

Kunne man forestille sig, at COOP, Dagligbrugsen og andre brugser, og også f.eks. NETTO og FØTEX stoppede forhandlingen og markedsføringen af Roundup/Glyphosat i forbindelse med deres styrelse af et grønt image? – Vi synes, det ville være en god idé.

Der blæser grønne vinde, og vi har lige haft et folketingsvalg, hvor de grønne vægtninger i høj grad satte deres præg, og det kom til udtryk i dannelsen af den ny regering og udstikningen af dens hensigter.

Frem for alt vil vi opfordre alle private til at stoppe købet og brugen af midlerne og aflevere, hvad de har liggende til farligt affald/kemiaffald på genbrugspladsen, så der kan blive taget hånd om det der.

Publiceret 04 July 2019 06:00