Arkivfoto

Arkivfoto

DEBAT: Tilplantningen af Radiostationen

Hans Jönsson, tidligere skovfoged, Herstedøstervej 63

Da Albertslund Kommune åbenbart ikke vil lytte til Naturfredningsforeningen eller de borgere der virkelig har sat sig ind i hvad fredskov er og hvordan den deklareres, må jeg som den der kender historien bedst fremkomme med følgende:

For at Statsradiofonien fortsat kunne benytte Radiostationens bygninger ved Gl. Landevej til fortsat drift, pålagde Albertslund Kommune i 1987 DR at tilplante den nordlige del af arealet.

Københavns Skovdistrikt fik tilplantningsopgaven, og jeg udarbejdede i samråd med Radiostationen tilplantningsplanen. Radiostationen havde nogle ønsker om fri adgang til diverse installationer samt at få et uigennemtrængeligt buskbælte af slåen, tjørn og roser for at forhindre uvedkommende i at trænge ind på Radiostationens område. Planen blev derefter godkendt af Albertslund Kommune.

Hele arealet kunne ikke tilplantes på en gang, da der var paraboler, kabeltromler m.m. der først skulle fjernes, men efter nogle år var hele arealet på ca. 3-4 Ha tilplantet.

Efter tilplantningen var det Danmarks Radios opgave at få tilplantningen registreret som fredskov. Skovloven siger at ejeren af et offentligt areal skal anmelde tilplantning eller naturlig tilgroning til det det lokale skovdistrikt, der så sørger for at få det deklareret som fredskov. Det får Danmarks Radio ikke gjort, og det er her fejlen i den manglende registrering sker. Arealets anvendelse er i den henseende underordnet, tilplantningen er fredskov.

Buskbæltet i randen var længe om at vokse til, og for at forhindre det stigende hærværk på paraboler og installationer måtte Radiostationen opsætte et trådhegn. Hegnet følger ikke matrikelgrænsen.

Der er nævnt en række årstal hvor fredskoven ikke er deklareret, og det er rigtigt, men for at forstå det skal man vide, hvad fredskovskonstateringen var.

Fredskovkonstateringen var et kæmpe landsdækkende projekt, hvor man kommune for kommune gennemgik skovene for at se, om der var fredskov, der ikke var deklareret.

Når man var færdig med fredskovsdeklareringen i en kommune, var deklareringen i den kommune afsluttet, og man vendte ikke tilbage.

Den løbende videre registrering skulle ske gennem det lokale skovdistrikt.

Fredskovkonstateringen i Albertslund Kommune kan derfor være afsluttet længe inden man begyndte at tale om tilplantning på Radiostationen.

Borgmesteren mener at staten har rod i papirerne, men kendsgerningen er at kommune, ejendomsselskab og dem der sælger statsejendom ser i det samme register, og der er arealet ikke deklareret, og man handler derefter. Det er kun Danmarks Radio der kan lastes i denne sag.

Hans Jönsson, skovfoged

Publiceret 04 July 2019 11:08