Arkivfoto fra Roholmparken: brie

Arkivfoto fra Roholmparken: brie

DEBAT: Vi ønsker en mere involverende og demokratisk dialog om Roholmskoven

Naboerne til Roholmskoven

Kære Steen Christiansen, Leif Pedersen og forvaltning

Tak for mødet d. 17. juni i forlængelse af høringsfasen på Roholmskoven. Vores høringssvar har handlet både om placeringen af byggefeltet og om selve udformningen af byggeriet, som vi finder u-Albertslundsk!

Vi mødte op med troen på en positiv dialog og en demokratisk hørings-proces, men blev skuffede. Borgmesteren startede mødet med at fastslå ”at byggefeltet ligger fast”, og forvaltningen forsvarede under hele mødet kun det planlagte byggeri og de nye beboere uden at vise den mindste åbenhed for at tage hensyn til indvendinger fra de nærmeste beboere til det nye byggeri. Dette på trods af, at hvidbog fra tidligere høringer for området tydeligt har fastslået, at byggeri skal ske under hensyntagen til eksisterende beboere.

Så meget for en demokratisk høringsproces! At byggefeltet pludselig ligger fast, forholder vi os uforstående til. Byggeriet har ellers cyklet rundt i området og er tidligere blevet flyttet efter ønske fra Skriverhusene. Men de er så tilsyneladende vigtigere at tage hensyn til end os i Rødevejrmølleparken?

Vi foreslår fortsat, at det pågældende byggefelt flyttes fra placering klos op af vores fælleshus og haver til en nordlig placering på hjørnet af Roholmvej/Trippendalsvej, som et lille mindretal i kommunalbestyrelsen foreslog i planprocessen. En placering, som blev afvist med begrundelsen om udløb af udviklingsaftalen med Propreco.

En nordvestlig placering giver mulighed for:

· En stor sammenhængende park til glæde for hele området og ikke en opdeling af parken, som det nu er tænkt. Eneste logiske forklaring vi kan komme i tanke om på opdeling, er en hemmelig plan om også at bygge her. Vi er for byggeri i området, men ønsker også at bevare en sammenhængende del af parken som et grønt område til glæde for alle beboere omkring den.

· At vi fortsat kan bruge vores dejlige fælleshus ”Væremøllen”, som det er tænkt. Fælleshuset er købt for få år siden af kommunen som håndværkertilbud og sat i stand til et fantastisk og meget brugt fælleshus. Det har krævet store investeringer fra foreningen både i penge, men i høj grad også i frivillige timer.

· At man ikke får en cykelsti/skolevej med bløde trafikanter, der krydser en kørevej. Og at man i øvrigt ikke anlægger så lang en kørevej ind gennem hele området, men i stedet holder biltrafik til yderkanten og ud mod eksisterende veje.

· At man rent faktisk tager hensyn til eksisterende beboere og ikke placerer rækker med direkte indkig i eksisterende rækker (foretrækker seniorer virkelig øst og nordvendte haver????) og parkeringspladser få meter fra eksisterende haver.

Vi håber med dette brev at kunne dreje processen i en mere involverende og demokratisk retning, hvor høringer rent faktisk handler om at lytte til borgerne og at reagere på deres indspil og bekymringer. Vi ønsker fortsat dialog med jer, men håber, at det fremadrettet kan foregå på en mere lyttende og positiv måde.

MVH og på vegne af naboerne til Roholmskoven

Jane & Henrik Sørensen, Humlehusene 84, Tina & Niels Lindeloff, Humlehusene 100, Mie Juhl & Klaus Rosenfeldt Jakobsen, Humlehusene 96, Annette Meding, Humlehusene 98, Lene Sonne, Humlehusene 92, Hanne Ernst & Wagn Hørmark, Humlehusene 88

Publiceret 04 July 2019 18:00