Arkivfoto: brie

Arkivfoto: brie

DEBAT: Åbent brev til borgmesteren om jordforurening i Herstedvester

På vegne af Herstedvester grundejerforening, Helle Iversen, formand

Åbent brev til borgmester Steen Christiansen

Kommunalbestyrelsen behandlede på rådets møde 18/6 pkt 37 en anmodning fra ejendomsudviklingsfirmaet Propreco om tilbagebetaling af et beløb på 2.280.000kr som betaling for de merudgifter, som et påstået fund af "blød og forurenet jord" på Hjørnegrunden og Stensmosegrunden vil medføre.

I forbindelse med udformning af lokalplanerne for begge de involverede grunde-Hjørnegrunden og Stensmosegrunden- er der foretaget screening for miljøvurdering.Screeningen omfatter en række forskellige indikatorer, som vurderes, herunder "jordbund". I screeningen for begge grunde er det anført, at der ikke er registreret "jordforurening i lokalplanområdet".

Det er derfor med stor undren, at køber Propreco nu kan fremvise resultater fra deres jordbundsundersøgelser, som viser "blød og forurenet jord".

Som fortsat part i sagen ønsker grundejerforeningen i første omgang at få svar på følgende spørgsmål:

1: Har kommunen før salget selv undersøgt jorden, og hvis ikke, hvorfra stammer oplysningerne i miljøscreeningen i så fald?

2: Vil kommunen efterprøve de undersøgelser, som Propreco har fået udført mhp at sikre grundlaget for tilbagebetalingen af det betydelige beløb - som er borgernes penge - til køber.

3: Er kommunen opmærksom på , at der i et af de høringssvar, som en borger i Herstedvester afgav , netop understregede at der efter regnperioder ofte stod åbent vand i den nordøstlige del af grunden? Hvis der således nu er tale om specielt blød jord, er det en faktor, som kommunen kunne have holdt sig orienteret om inden salget, og dermed have lavet salget med kendt forbehold for dette.

Såfremt den påståede jordforurening kan bekræftes, ser vi frem til, at der skal foregå en betydelig indsats mhp oprensning af jorden. Denne arbejdsproces må forventes at have indflydelse på beboerne i Herstedvester, specielt de nærmest boende på Herstedvesterstræde og Storstræde. Grundejerforeningen anser derfor os som fortsat part i sagen.

På denne baggrund skal vi anmode om aktindsigt i al kommunikation og alle aftaler, incl købsaftalen mellem Albertslund Kommune og Propreco.

På vegne af Herstedvester grundejerforening

Helle Iversen , formand

Publiceret 02 August 2019 05:00