Birkelundgård skal være kulturhus

En gruppe borgere arbejder målrettet på at gøre Birkelundgård til andet end oplagringsplads og møderum. Kulturlivet skal ind, og gården skal bevares, mener de.

Birkelundgård skal i løbet af nogle år fremstå som et smukt hus fyldt med forskellige kulturelle aktiviteter.
Gården er bevaringsværdig, og den skal ikke bruges som oplagringsplads for Materialegården og Beredskabsstyrelsen.
Det er synd og skam, mener i hvert fald en gruppe borgere, som er gået i gang med at realisere den gamle idé: at omdanne Birkelundgård til kultursted.
Den socialdemokratiske politiker, Susanne Storm Lind, har taget initiativ til at samle en række borgere.
"Tanken er jo ikke ny, men jeg blev inspireret af, at Billy Sjur Ohlsen udstillede på Gammelgaard i Herlev. Det sted er meget lig den tanke, vi har om Birkelundgård. Da Billy så skrev i bladet "60+" at man burde omdanne Birkelundgård til kultursted, syntes jeg, der måtte gøres noget", siger Susanne Storm Lind.
Hun ringede til en række mennesker og fik samlet en initiativgruppe "Birkelundgårds venner". Den består af Aase Møller fra Albertslundkoret, René Nielsen, billedkunstner og musiker, Mikael Hansen, landart, Billy Sjur Ohlsen, billedkunstner, Carsten Wittus, Chrihalma, Per Nilsson og Ib Berg, Lokalhistorisk Forening, Per Gustafsson, Albertslund Visevenner og Jørgen Lind, Susannes mand.

Huset i dag

I dag bruges hovedhuset bl.a. til møder, og Albertslund Kunstforening udstiller her i perioder. Laden bruges til opmagasinering og udlejes bl.a. til Beredskabsstyrelsen. Staldbygningerne bruges til møder, og Lokalhistorisk Forening har f.eks. lager i et af lokalerne.
"Det er en enestående smuk gård. En af de få arkitekttegnede gårde, der findes på egnen", siger Billy Sjur Ohlsen.
Han og de øvrige medlemmer af initiativgruppen mener det er sen skam, at bygningerne blot bruges som lagerplads. Det er oplagt at udnytte de gode rum til forskellige kulturelle aktiviteter.

Kulturen ind

"Først og fremmest ønsker vi at få lavet en undersøgelse af, hvad det vil koste at sætte gården i stand", siger Susanne Storm Lind.
"Vi ser masser af muligheder: Nogle af medlemmerne har foreslået, at vi starter med at nedlægge Kroppedal og bruge pengene herfra til Birkelundgård. Kroppedal koster mange penge, der kommer kun få besøgende, og vi får for lidt for pengene", mener Susanne Storm Lind.
"Billedskolen og Lokalhistorisk Samling kunne rykke her ind. Der kunne indrettes malerværksteder på 1. sal i laden. Der kan indrettes cafémiljø ude og inde. Laden kan ryddes, og der kan skabes installationer her. Der er rum til udstillinger, kammerkoncerter, korsang, arbejdende værksteder, bogcafé, foredrag og forfatteraftener", siger Aase Møller.
"I parken kunne man lave skulpturudstillinger og foran bygningen lave en grøn labyrint", siger Susanne Storm Lind.

Mangler venner

"Vi er nu nået så langt i forberedelserne, at vi skal have fat på nogle flere mennesker, der vil være med i venneforeningen", siger Billy Sjur Ohlsen, og Susanne supplerer:
"Vi skal have så mange som muligt på banen, så vi kan vide, hvem der vil være med til at støtte idéen."
Billy Sjur: "Tanken bliver ofte mødt med ordene: Det koster jo mange penge. Men det gider vi ikke høre på! Det handler nemlig også om at bevare den smukke gård. Se blot på de enestående håndlavede døre og vinduer. Bygningen står langsomt og forfalder. Synd for en bevaringsværdig perle".
"Folk skal melde sig ind i venneforeningen og støtte idéen. Så kan der komme et pres nede fra, og på den måde kan vi håbe, at der bliver sat penge af til projektet. Ikke på en gang, men ad åre", siger Susanne Storm Lind.
"Det er vigtigt, at gården bliver brugt til noget. Hvad skulle den ellers bruges til!", siger Billy Sjur.
Man kan melde sig ind i venneforeningen ved at skrive til birkelundgaards.venner@gmail.com
Har man spørgsmål kan man ringe til Susanne Storm Lind på tlf: 61 62 35 05. Næste møde er den 29. juni i laden på Birkelundgård.
brie

Publiceret 20 May 2009 03:00

SENESTE TV