Fra oplagsplads til kulturhus

En enig kommunalbestyrelse har sagt ja til en aftale, der giver foreningen” Kulturhuset Birkelundgård” mulighed for at bruge gården Birkelund til kulturelle aktiviteter

Endnu et skridt er taget i retning af at forvandle den unikke gård Birkelund fra at være et kommunalt opbevaringssted til kulturhus for byens borgere.
På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag fik foreningen "Kulturhuset Birkelundgård" lovning på at kunne bruge huset til bredt favnende, kulturelle aktiviteter. I første omgang for en 5-årig periode og med mulighed for at forlænge med yderligere 5 år.
Det var en enig kommunalbestyrelse, der gav tilsagnet. Generelt var der da også meget positive udmeldinger til foreningens initiativ.
Formand for Kulturudvalget, Lars Toft Simonsen (Soc.), sagde:
"Aftalen giver foreningen mulighed for at lave otte arrangementer om året i gårdens længer, laden, på gårdspladsen og til en vis grad stuehuset. I dag er situationen den, at laden ikke tager sig godt ud. Den har i mange år været brugt til opbevaring af materiel. Det er ikke muligt i den nuværende økonomiske situation at finde penge på det kommunale budget til at sætte laden i stand. Derfor sker der ingenting på gården. Netop derfor er forslaget om at give den nye forening brugsret til bygningerne godt".
Om foreningen, sagde han:
"Der er opstået en forening omkring gården, og i den hersker den pionerånd, der i høj grad prægede kommunen tidligere. Noget vi bryster os af den dag i dag i Albertslund. Her vil frivillige skabe kulturelle aktiviteter, som vi desværre har måtte skåre på andre steder".
Om aftalen, sagde Lars Toft Simonsen:
" Aftalen er 5-årig og indeholder ret til en forlængelse på yderligere 5 år. Det er vigtigt for foreningen, når der skal hentes sponsorpenge ind til aktiviteterne. Dansk Folkeparti har ønsket at få en såkaldt misligholdelsesklausul ind i kontrakten. Det får de."

Gården Birkelund, som vi kender den ude fra.

Gården Birkelund, som vi kender den ude fra.

Må ikke blokere for andre

Henrik Soloy, (DfP) forklarede ønsket om misligholdelsesklausulen:
"Vi har set andre steder, at foreninger er optændt at stor gejst i starten, men derefter dør det hen. For at undgå, at man i det tilfælde blokerer for, at andre kan bruge gården, ønsker vi klausulen".
Jakob Just Hansen (V) kunne stemme for sagen, men havde problemer med den nye forening:
"Deres initiativ er prisværdigt, men de medvirker til at monopolisere Birkelundgård. desuden bekymrer det mig, at vi laver en gængs 5-års aftale men med ret til at forlænge med endnu 5 år. Jeg frygter, at denn tendens vil brede sig til andre foreninger. Men jeg håber, at den nye kommunalbestyrelse vil holde øje med foreningens aktiviteter".
Peder Ellegaard Larsen (Kons.) kunne tilslutte sig idéen:
"Det er jo at gå mod trenden – at alle nye aktiviteter foregår syd for Roskildevej. Her sker der endelig noget nord for vejen!"

Ikke sket en dyt i 2o år

Lars Toft Simonsen sagde til Jakob Just Hansen, at "Du har en besynderlig måde at anskue tingene på. Der er ikke sket en dyt i Birkelundgårds længer de sidste 20 år. I stedet bruger vi en perle af en kommunal bygning til drifts-opbevaring. Vil du hellere det? Det er da herligt, når der så kommer en forening, som gerne vil lave kultur gratis. Hvis det skulle gå ud over noget af det, som er opmagasineret på gården, synes jeg, vi skulle overveje at flytte det ud til skolerne i stedet og åbne huset for den nye forening. Lokalhistorisk Samling har nogle ting stående der. Men det er jo helt tilfældigt".
Mehmet Kücükakin (SF) sagde: "Vi støtter idéen. Jeg har selv været til et arrangement, der var lavet af foreningen. Jeg var oppe og se laden. Her står ting opmagasineret, og har gjort det de sidste 20 år. Nu vil en forening i stedet lave kultur her. Det er da glimrende".
Søren Jensen (Soc.) sagde til jakob Just Hansen: "Jeg kan ikke lide dine negative sætninger om monopolisering. Det her er en levende, stor forening. Du ved det ikke, for du har ikke været til det flotte arrangement med over 200 besøgende, de lavede i gårdens have i efteråret. Det er en forening, der sprudler af initiativ og lyst til at lave kulturelle ting. Det er en forening der går på tværs af alt vi kender. Det synes jeg er utrolig positivt".
Herefter tiltrådte Kommunalbestyrelsen i enighed sagen. Susanne Storm Lind (Soc.) deltog ikke i sagsbehandlingen. Hun havde erklæret sig selv inhabil. Hun er nemlig formand for foreningen.
brie

Publiceret 09 December 2009 10:20

SENESTE TV