Kvinder i god debat om indvandrere

Embedsmand fra Social- og Integrationsministeriet stillede op til debat i Vestegnens Indvandrer Kvindecentret

Mens solen skinnede, og det skønne vejr lokkede mange ud, valgte 25 kvinder at tage til Vestegnen Indvandrer Kvindecentret for at deltage i en debat med en udsending fra Social- og Integrationsministeriet.
Henrik Kyvsgaard, der er embedsmand, oplyste om de største udfordringer, de har på integrationsområdet, og holdt oplæg om sprog, skole og uddannelse. Oplægget satte gang i debatten, og der var enighed blandt kvinder om, at der mangler disciplin på undervisningsområdet. Samt at det er svært for elever at lære noget, når de ingen respekt har for deres lærer.
Der bør strammes lidt mere, synes de fleste fremmødte.


Flere aktiviteter

Emnet ”Unge med indvandrerbaggrund” blev også taget op.
”Hvad kan vi gøre for at hjælpe de unge, der falder fra i skolen og danner grupper?", lød et af spørgsmålene.
”Der bør etableres flere aktiviteter i klubber og mere gratis sport /aktivitets tilbud, da ikke alle forældre har råd til at betale for sport aktiviteter for at lokke deres unger fra gaden, sagde flere af kvinderne.
”Forældre bør stille flere krav til drenge og sørge for ligestilling derhjemme”, sagde en af centrets brugere.


Ja til heldagsskole

Henrik Kyvsgaard spurgte kvinderne om deres holdning til heldagsskole fra klokken 8-17, hvor børn vil også få mulighed for at dyrke motion og andre aktiviteter. Det vil være perfekt, lød svaret fra forsamlingen.
Sprog blev diskuteret med stort interesse og uenighed. Første generations indvandrermødre fortrækker at bruge deres eget sprog til at kommunikere med deres børn. Børn skal lære deres modersmål for bl.a. at sikre en god kommunikation med børn og deres forældre.
”Der er også risiko for at børn kan lære et ”handicapsprog”, hvis mødrene taler dansk til dem, da der er accent i mødrenes dansk, og udtalelsen er ikke perfekt. Ofte kan de ikke sætte ord på dansk på alt, selv om at man taler godt dansk for eksempel fuglenes navn”, sagde Hakima Lasham Lakhrissi, forkvinde for VIKC.
Men 2.generations kvinderne mener at, i nogle tilfælde er det godt at tale dansk til deres børn, hvis barnet har sprogvanskeligheder.
due

Publiceret 30 May 2012 02:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV