Fem parcelhuse kan få gratis energitjek

Fem parcelhuse i Vest er minutiøst blevet gennemgået for at finde besparelsesmuligheder på energiforbruget. Agenda Centeret tilbyder nu yderligere fem parcelhusejere mulighed for at få et energitjek

I alle fem parcelhuse, der blev energitjekket, blev der fundet muligheder for at nedsætte energiforbruget. Parcelhusejerne fik gode råd til, hvordan de kan spare på energien uden større investeringer, og de fandt ud af, hvor det bedst kan betale sig at begynde, når huset for alvor skal renoveres – og det skal de fleste albertslundhuse inden for en overskuelig årrække. Energitjekkene blev foretaget af specialister fra Energitjenesten. Med et specielt termografi-kamera kunne de konstatere utætheder og kuldebroer. Noget der er helt typisk for ældre parcelhuse. ”De fleste parcelhuse i Albertslund er bygget i 1960’erne og 1970’erne, og på det tidspunkt isolerede man f.eks. ikke automatisk hulmurerne”, siger Zacharias Madsen fra Agenda Centeret. ”Nogle huse er isolerede og andre er ikke. Har man en høj varmeregning kan det skyldes, at der mangler isolering i hulmuren. Med et termografikamera kan man se om der er problemer med isoleringen, og det kan vise sig at være mange penge værd at isolere. Samtidig får man en meget bedre komfort, og et bedre indeklima, når væggene bliver isoleret, og det er i sig selv alle pengene værd.”

Ekstra isolering

Hos en af de besøgte familier har de allerede besluttet at handle på baggrund af energitjekket. ”Vi har besluttet at lægge ekstra isolering på loftet, og så skal vi have fuget i samlingerne mellem væg og loft. Her kunne Energitjenesten nemlig vise, at der kommer kold luft ind i huset. Begge dele er overkommelige opgaver, der ikke vælter budgettet, og samtidig giver det en energibesparelse. Vi har også en ældre rude på badeværelset. På et tidspunkt skal den udskiftes med en energirude,” fortæller Mona Petersen, som er en af de parcelhusejere i vest, der fik et energitjek.

Få råd om vaner

Flere fik også gode råd om vaner og hjemmets indretning for at nedsætte energiforbruget. Det viste sig f.eks., at det kunne give store besparelser at sætte nye tætningslister omkring vinduer og døre, og lukke døren ind til soveværelset, der typisk er køligere end stuen. Agenda Centeret vil gerne tilbyde flere parcelhusejere i Albertslund, at få deres hus energitjekket. ”Et energitjek hos energitjenesten koster 3.500 kr., men vi er i den heldige situation, at vi kan tilbyde yderligere fem energitjek gratis, via en bevilling fra Energifonden. Så hvis man har et højt varmeforbrug og er interesseret i at få et energitjek, så kontakt Agenda Centeret – madsen@agendacenter.dk. Vi forbeholder os dog ret til at sortere lidt i henvendelserne, så energitjekkene bliver givet til borgere, der har et højt energiforbrug, og som samtidig er indstillet på at gøre noget ved det,” slutter Zacharias Madsen.

Publiceret 10 March 2013 07:00

SENESTE TV