"Vi har valgt løbende at oplyse om det samlede antal brande, bede borgerne om hjælp og betone alvorligheden om fare for mennesker, lange straffe og store erstatningskrav. Det har vi gjort via alle kanaler og ikke kun via webdøgnrapporten", siger Ulrik Hove.

Politi afviser kritik:

Vi registrerer alle brande

Vi arbejder med to slags døgnrapporter og har været meget åbne om brandene i Albertslund generelt, svarer Københavns Vestegns Politi til påstande om lukkethed

Har Københavns Vestegns Politi lagt røgslør over brandene i Albertslund?
Den påstand er blevet rejst i gratisavisen MetroXpress, hvor det fremgik at politiet efter et halvt år med mange brande i området angiveligt skulle være holdt op med at registrere brandene.
Siden har andre medier også citeret historien, og det er endda kommet til en forespørgsel til justitsministeren fra Dansk Folkeparti. Men kritikken beror på en misforståelse, lyder svaret fra Københavns Vestegns Politi, der nu tager til genmæle.
Man skal nemlig skelne mellem to slags døgnrapporter i politiets system, lyder det fra ordensmagten.

Omfattet af tavshedspligt

"Man skal skelne mellem politiets "ægte" døgnrapport i politiets interne sagsbehandlingssystem (POLSAS) og den såkaldte "net-døgnrapport" med udvalgte hændelser offentliggjort på hjemmesiden. I POLSAS skal politiets arbejde, udrykninger, anmeldelser, efterforskninger osv. dokumenteres – det gælder også brande", skriver politiet i en pressemeddelelse.
Politikommissær Ulrik Hove, der er er efterforskningsleder af brandene i Albertslund føjer til, at politiet registrerer alle ildspåsættelser i POLSAS og "efterforsker hver enkelt brand så langt, vi kan", som han udtrykker det.
"Politiets døgnrapport er en intern oversigt over døgnets hændelser og en del af POLSAS. Er en hændelse for eksempel en påsat brand eller en brandundersøgelse, oprettes der desuden en særlig politirapport til videre efterforskning. Det sker også i POLSAS. Materiale i POLSAS er omfattet af myndigheders tavshedspligt og offentliggøres ikke."

Udvalg af hændelser

Derudover har politiet også en netdøgnrapport på sin hjemmeside, www.politi.dk/vestegnen. Den er offentligt tilgængelig og benyttes af flere medier, også Albertslund Posten.
Tre dage om ugen offentliggør politiet som en service en netdøgnrapport på hjemmesiden. Den er et udvalg af hændelser - det vil sige ikke alle - refereret fra POLSAS-døgnrapporten i en kort, redigeret og anonymiseret form.
"Formålet er at understøtte politiets opgaver – typisk bredt at forebygge, opklare eller skabe tryghed. Det kan være advarsler om kriminalitet, så borgerne er årvågne, f.eks. om tricktyve eller brandstiftere. Det kan være efterlysninger af gerningsmænd, eller information om at en gerningsmand er pågrebet", skriver politiet videre i pressemeddelelsen.


Mange hensyn at tage

Købehavns Vestegns Politi offentliggør desuden længere nyhedsomtaler/pressemeddelelser på sin hjemmeside, og politilederne bag brandefterforskningen har løbene stillet sig til rådighed for pressen, lyder det videre.
"Offentliggørelser via hjemmesiden sker i samarbejde med den afdeling, som har ansvaret for en given sag – og dermed viden om, hvilke hensyn der er i sagen. Her vurderes, hvad politiet selv bør frigive og hvilke detaljer bør tilbageholdes. Lederne bag den omfattende brandefterforskning og skærpede patruljeindsats i lokalområdet overvejer løbende, hvordan ildspåsættelserne håndteres bedst i offentligheden", skriver politiet.
Ulrik Hove fremhæver, at der er mange hensyn at tage:
"Der er hensyn til borgerne i lokalområdet, til en lang og drøj efterforskning og til en gruppe unge mistænkte, vi ikke ønsker at opildne til flere ildspåsættelser", siger han.
"Vores ærinde er at standse brandene, og vores fornemmelse er, at megen medieomtale giver brandstifterne blod på tanden. Derfor er vi selektive i vores egne udmeldinger ud fra spørgsmålet: Bidrager denne oplysning til at slukke ilden – eller puster vi til den?"

Borgerappel og borgermøde

Endelig fremhæves det, at der har været informeret bredt om brandene, der har været bragt en borgerappel i Albertslund Posten og holdt et offentligt borgermøde på Albertslund Stadion, hvor borgere og politi var i dialog.
"Vi har valgt løbende at oplyse om det samlede antal brande, bede borgerne om hjælp og betone alvorligheden om fare for mennesker, lange straffe og store erstatningskrav. Det har vi gjort via alle kanaler og ikke kun via webdøgnrapporten. Jeg tror faktisk, at Albertslunds borgerne generelt er ganske godt informeret om situationen, men vi er altid åbne overfor at gøre tingene bedre", siger Ulrik Hove.
due

Publiceret 02 May 2013 06:00