Små formater i Bagatel

Minimaludstilling i Galleri Bagatel i Herstedøster

Galleri Bagatel i Herstedøster Landsby afvikler igen i år sin Minimaludstilling, hvor billederne maksimalt må fylde 30 x 30 cm. Denne gang er der fernisering lørdag den 16. maj 2013 kl. 14.00, og udstillingen løber frem til 30. juni. De udstillende kunstnere har fået en begrænset vægplads stillet til rådighed, hvilket medfø-rer, at der vil være mange forskellige kunstnere repræsenteret. Mere konkret har 41 malere indvilget i at deltage i udstillingen. Denne mangfoldighed giver naturligvis også, at der vil være et bredt spekter af malergenrer repræsenteret. De fleste af malerne har tidligere haft separatudstilling på galleriet og kommer her med 3-4 mindre værker. Sædvanen tro vil der også være en række naivistiske malere repræsenteret. Gamle kendinge fra Minimalud-stillingerne såsom Jan Thomas, Ib Meyer, Erik Brøndum og Jeanne Anthonissen vil således igen i år deltage i udstillingen. På podierne i galleriet udstiller keramikeren Karen Trier fra Vallekilde Keramik. For at festliggøre ferniseringen vil Nina Raaschous Jazzkvartet igen i år sætter dejlige og fornøjelige toner til begivenheden. Forhåbentlig er vejrguderne med galleriet, så der kan være tale om udendørs musik i høj solskin. I øvrigt er Minimaludstillingen Galleri Bagatels sidste udstilling inden sommerferien. Efter ferien åbnes der igen lørdag den 24. august 2013.

Publiceret 10 May 2013 00:00