Vil bygge boliger man kan betale

Albertslund Kommune og KAB forbereder opførelse af 90-100 energivenlige rækkehuse på Teglmosegrunden

Storbyens børnefamilier vil gerne bo grønt og trygt i moderne boliger – men det kan være svært for unge familier der er ved at etablere sig, at finde boliger de har råd til.
Samtidig efterspørger mange familier nye boformer der hviler på fællesskab.
Derfor er Albertslund Kommune gået ind i et samarbejde med KAB om at bygge mellem 90 og 100 nye energivenlige rækkehuse på Teglmosegrunden ved Stensmosevej i det nordlige Albertslund.
"Børnefamilierne er Albertslunds fremtid, og derfor skal vi give dem de allerbedste muligheder for at slå sig ned her i byen. Det særlige ved de nye rækkehuse på Teglmosegrunden er at der er lagt op til ansvar og fællesskab fordi beboerne selv skal vedligeholde deres bolig og gå sammen om driften af fællesarealerne. Fællesskab er en del af Albertslunds DNA, og det er blevet moderne igen blandt nutidens børnefamilier – det ser vi blandt andet i nye bebyggelser som bofællesskabet Lange Eng, og i Hyldespjældet og Galgebakken der har lange ventelister", siger borgmester Steen Christiansen.

Del af byens udvikling

Steen Christiansen ser også det kommende byggeri på Teglmosegrunden som en del af den samlede udvikling af byen Albertslund som går under navnet "Albertslund 2024". Pointen er, forklarer han, at se byens udvikling i et langsigtet perspektiv hvor mange handlinger og projekter tilsammen løfter og transformerer Albertslund.
"I Albertslund renoverer Bo-Vest tusindvis af boliger med milliardstøtte fra Landsbyggefonden. Ved at gribe muligheden for også at få bygget nye kvalitetsboliger til børnefamilier i Albertslund , støtter vi den transformation af Albertslund som allerede er sat i gang, til glæde for unge børnefamilier". siger Steen Christiansen. Renoveringer af Galgebakken, Hyldespjældet og Blokland også er undervejs.
Projektet og de endelige betingelser for byggeriet skal nu forhandles mellem kommune og boligorganisationen. Når de er klar skal kommunalbestyrelsen tage endelig stilling om byggeriet skal realiseres.

AlmenBolig+

Boligerne er af typen AlmenBolig+, en ny form for almene boliger. Det særlige ved boformen er at beboerne selv skal vedligeholde deres egen bolig, både i og uden for boligen. Boligerne er arkitekttegnede og energivenlige med et lavt ressourceforbrug. Fordi boligerne masseproduceres, er de billigere end traditionelt byggeri. Boligerne udbydes som basisboliger, hvilket vil sige at beboerne selv kan indrette boligen efter eget ønske, for eksempel ved at tilføje køkkenelementer eller skillevægge. Beboernes egen indsats og byggemetoden betyder at huslejen for disse boliger er omtrent 30 procent lavere end tilsvarende, nybyggede almene boliger. Dertil kommer lave udgifter til forbrug fordi boligerne er opført som lavenergiboliger.

Dårlig idé

Ikke alle synes imidlertid, det er en god idé. Det konservative kommunalbestyrelsesmedlem, Henning Lindhardt, siger, at det er den "ualmindelig dårlig idé at bygge flere almene boliger i Albertslund":
"Jeg troede, at vi var enige med Socialdemokratiet om, at vi fremover skal have ejerboliger eller andelsboliger i Albertslund. Men jeg kan nu forstå, at Socialdemokratiet har lavet en kovending. Efter vores mening er der bygget nok alment boligbyggeri i Albertslund. Så vi kan ikke stemme for sagen, når den kommer frem til Kommunalbestyrelsen", siger Henning Lindhardt, der dog erkender, at man formentlig kan hente flertal på anden måde til at sætte gang i projektet.
brie

Publiceret 15 May 2013 00:00