Kunstkommentar:

Har I hørt det – har I set det?

Albertslundere skriver på skift om Jens Galschiøts debatskabende skulpturer. Denne kommentar er skrevet af Jørn Jensby, formand for foreningen Kulturhuset Birkelundgaard

Jens Galschiøt's skulpturer er langt fra ligegyldige - De er det modsatte og nærmest kræver, at man må forholde sig til dem!
H. C. Andersen, der har rejst over hele verden rundt, er nu havnet i kanalen i Albertslund med vand til over brystkassen. Det bliver svært at komme videre herfra tænker han vel!
Hvordan kan det gå så galt – Har vi ikke netop her i Albertslund gjort alt for at sikre en tryg og miljørigtig by, der også fremover er et dejligt sted at bo og virke for vore børn og børnebørn?
Man må spørge sig selv, om Albertslund er en isoleret ”ø” i et umådeligt forbrugersamfund, der mest af alt tænker på profit og nemme hurtige løsninger.
Albertslund er optaget af vores eget miljø - reducerer CO2 udslip, bruger mindre og mindre af vand, reducerer varmeforbruget – genbruger så meget som muligt og sorterer vores affald !
Gør de det samme i nabokommunerne, i København, Odense, Aalborg, Aarhus og i vore nabolande?
For få år siden var Danmark vært ved den globale miljøkonference (COP 15), der blev afholdt i BellaCentret i København. Alle sejl var sat til. Selv USA's præsident kom forbi.
Aviser, TV, radio og miljøsymboler af alle arter var time for time intenst optaget af miljøkonferencen og dens mulige resultat.
Det hed sig, at beslutningen om at pålægge landene restriktioner med hensyn til CO2 udledning m.v. skulle træffes lige NU – ellers var det for sent og ganske uopretteligt for Verdenen.
Hvad er der siden sket?
Sluttede den landsdækkende medieinteresse m.v. ikke med afholdelsen af Miljøkonferencen?
Svandt interessen og opmærksomheden om det globale miljø og for de efterfølgende mange COP- konferencer ikke ret hurtigt her i landet?
Var hele optakten til – og landets interesse for Miljøkonferencen i København - ikke netop fordi vi i Danmark ville gøre noget ved miljøet og give vores bidrag til en bedre verden ?
Eller var det bare fordi konferencen ”tilfældigt” blev afholdt i København?
Hvor har den dengang så massive danske medieinteresse været siden COP 15. Har vi ikke også lige oplevet, at luften er gået noget af EU-miljøinitiativer, fordi EU-landene ikke har kunnet blive enige om antallet af miljøkvoter.
Nu skulle H. C. Andersen have siddet i vand til brystkassen.
Men det kunne ikke lade sig gøre her i Albertslund, hvor han på ganske eventyrligvis er havnet på det tørre!
– Det er ganske vist.

Publiceret 05 June 2013 03:00