"Det er fantastisk at vores foreninger år efter år, finder energien og hænderne til at stable de her utrolige arrangementer på benene", siger formand Susanne Storm Lind om de nyligt afholdte store stævner Konica-Minolta Cup og Håndboldstævnet 1.-2. juni.

Politikere fik inspiration hos BS72

Folkeoplysningsudvalget holdt sit majmøde i BS72 klubhuset

Nogle gange skal man ikke så langt væk, for at få et nyt perspektiv. Derfor havde Folkeoplysningsudvalget lagt sit majmøde hos BS 72 i deres nymalede klubhus. Mødet startede med et oplæg fra BS 72s formand Hans-Carl Evers Hansen og bestyrelsesmedlem Lars Kjærbøl. De fortalte om et ungdomsarbejde, der fungerer bedre og bedre, om samarbejde med boligområderne omkring BS 72s anlæg og det store frivillige engagement i klubben. Udvalget fik også lov at se omklædningsbygningen fra 2012.

Der er gang i Albertslund

Den officielle dagsorden vidner om et meget højt aktivitetsniveau blandt kommunens foreninger.
"I udvalget elsker vi at behandle ansøgningerne fra foreningerne. Det er altid en god oplevelse, at læse om foreningernes planer", fortæller Susanne Storm Lind, som er formand for Folkeoplysningsudvalget.
Udvalget gav tilsagn til tre ansøgninger om støtte til særlige aktiviteter. Fodboldklubberne i kommunen havde indgivet en samlet ansøgning om støtte til den årlige Fodboldskole, som afholdes denne sommer. Udvalget bevilgede 14.000 kr. Løbeklubben ALOT havde ligeledes søgt udvalget om støtte. De havde søgt om midler til et stort telt, som foreningen skal bruge, når de afholder arrangementer. Foreningen fik 12.250 kr.
Endelig fik KFUM Albertslund 6.000 kr., som de skal bruge til at bygge videre på en ridderborg.

De frivillige kan

Dagsordenen bød også på orienteringer om en række afholdte og kommende arrangementer, der fortæller om hvad frivillige kræfter kan løfte i kommunen. Kultur- og Fritidsforvaltningen kunne fortælle om at AIF Fodbold igen i år var kommet godt igennem Konica-Minolta Cup. Et stævne med 4000 spillere og tilskuer på stadion hver dag i pinsen. AIF Fodbold vurderer at der er omkring 400 frivillige foreningsfolk og forældre involveret i afholdelsen. Meget flot. I weekenden 1. og 2. juni afholdt AIF Håndbold, også på stadion, et stævne, som endda er lidt større og som involvere mindst lige så mange frivillige.
"Det er fantastisk at vores foreninger år efter år, finder energien og hænderne til at stable de her utrolige arrangementer på benene", kommenterer formand Susanne Storm Lind.
Samtidig kunne forvaltningen endvidere fortælle at flere foreninger har budt ind på at lave aktiviteter for SFO'er og klubber i sommerferien, ligesom der er god gang i tilmeldingerne til Foreningernes Dag. "Nej, det er ikke i Albertslund at foreningerne er i krise", slutter Susanne Storm Lind.

Foreningskonference 2013

For at holde fast i foreningernes stærke sider, men samtidig inspirere til endnu mere nytænkning, besluttede udvalget at der også i år skal være en foreningskonference. Belært af erfaringerne fra konferencen sidste år, ønskede udvalget, at der bliver afsagt endnu mere tid til konferencen. Den flyttes endvidere til Albertslund Stadion og afholdes lørdag den 5. oktober. Udvalget godkender det endelige program på mødet i september.

Publiceret 06 June 2013 06:00